Terug

ESMA-richtsnoeren voor koppelverkoop

Op 11 juli 2016 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd voor de beoordeling van koppelverkoop. Deze richtsnoeren gelden per 3 januari 2018.

Wat houden de richtsnoeren in?

MiFID II introduceert een regelgevend kader voor koppelverkoop door beleggingsondernemingen. Met koppelverkoop wordt verstaan: het aanbieden van een beleggingsdienst samen met een andere dienst of een ander product als onderdeel van een pakket of als voorwaarde waarvan de overeenkomst of het pakket afhankelijk wordt gesteld.

Als sprake is van koppelverkoop dan moet een beleggingsonderneming de cliënt informeren over:

  1. de mogelijkheid om verschillende producten en/of diensten afzonderlijk te kopen
  2. de kosten van de afzonderlijke componenten
  3. de manier waarop de risico’s veranderen als cliënten de componenten niet afzonderlijk, maar als gebundeld pakket aanschaffen.

De richtsnoeren van ESMA dienen ter verduidelijking van de gedragsnormen en organisatorische regelingen die worden verwacht van ondernemingen die zich bezighouden met koppelverkoop om de hieraan verbonden schadelijke gevolgen voor beleggers te beperken.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM past de richtsnoeren in haar toezicht toe op grond van artikel 25 lid 1 van MiFID II.

De richtsnoeren zijn van toepassing op:

  • beleggingsondernemingen
  • kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten
  • beheerders van een beleggingsinstelling of ICBE die op grond van 2:67a Wft of op grond van 2:69c Wft beleggingsdiensten of nevendiensten mogen verlenen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen