Terug

Richtsnoeren behandeling klachten door verzekeringsondernemingen (EIOPA)

Deze richtsnoeren gelden sinds 15 januari 2013 en hebben als doel een adequate bescherming van beleggers te garanderen. EIOPA verduidelijkt in de richtsnoeren dat de bevoegde autoriteiten ervoor moeten zorgen dat verzekeringsondernemingen een beleid inzake klachtenbeheer moeten invoeren. Verder wordt onder meer aandacht besteed aan rapportage, interne-follow up van klachten en informatievoorziening.

Toepassing

De AFM past deze richtsnoeren toe bij de controle op de naleving van Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht. Meer specifiek gaat het om de toepassing van artikel 4:17 Wft (en artikel 39 tot en met 42 Bgfo). De richtsnoeren zijn van toepassing op verzekeraars.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen