Terug

Richtsnoeren interoperabiliteit (ESMA)

Op 10 juni 2013 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd over interoperabiliteitsregelingen (2013/322). Deze richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 10 juni 2013.

Centrale tegenpartijen met interoperabiliteitsregelingen

De richtsnoeren en aanbevelingen definiëren wat de bevoegde nationale autoriteiten horen te analyseren bij de beoordeling van een interoperabiliteitsregeling en op welke aspecten van deze regeling de desbetreffende centrale tegenpartijen (CTP’s) hun aandacht moeten richten. Ze geven aan op welke wijze aan deze vereisten moet worden voldaan om solide en stabiele interoperabiliteitsregelingen tot stand te brengen. Ook besteden ze aandacht aan de risico's die kunnen voortvloeien uit interoperabiliteitsregelingen. En daarnaast zetten de richtsnoeren uiteen welke gebieden de bevoegde nationale autoriteiten dienen te controleren om deze risico's te beperken.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM en DNB zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de interoperabiliteitsregelingen van CTP’s. Deze richtsnoeren geven AFM en DNB handvaten voor het toetsen van de interoperabiliteitsregelingen t.a.v. juridische risico’s, open en eerlijk toegang, vaststelling, bewaking en beheer van risico’s, zekerheden deponeren en samenwerking tussen toezichthouders.

De AFM en DNB passen de richtsnoeren toe bij de aanvraag van een vergunning door een CTP met interoperabiliteitsregelingen en gedurende het doorlopende toezicht op de CTP zoals bepaald in artikel 54 van de Verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur (EMIR).

Deze richtsnoeren zijn van toepassing op centrale tegenpartijen met interoperabiliteitsregelingen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen