Terug

Richtsnoeren handelsonderbrekingen (MiFID II)

Op 27 juni 2017 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd voor de afstemming van de handelsonderbrekers en de publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II.

Deze richtsnoeren zijn van toepassing op handelsplatformen die algoritmische handel op hun systemen toestaan of mogelijk maken en op bevoegde autoriteiten. De richtsnoeren zijn een verduidelijking van de bepalingen in artikel 48, lid 5, MiFID II maar hebben een beperkter toepassingsgebied dan dit specifieke artikel in de zin dat zij enkel zien op handelsplatformen die algoritmische handel op hun systemen toestaan of mogelijk maken. Deze richtsnoeren gelden vanaf 3 januari 2018.

Wat houden de richtsnoeren in?

Kort samengevat moeten MiFID II-lidstaten op basis van artikel 48, lid 5 van handelsplatformen eisen dat deze in staat zijn om de handel tijdelijk stil te leggen of te beperken als er sprake is van kortstondige significante koersbewegingen op de eigen of aanverwante markten.

Daarnaast moet er op grond van dit artikel van handelsplatformen worden verlangd dat zij in uitzonderlijke gevallen een transactie kunnen annuleren, wijzigen of corrigeren. Ook moeten de parameters om de handel stil te leggen voldoende geijkt zijn om rekening te kunnen houden met onder meer de liquiditeit van de verschillende categorieën en subcategorieën activa, de aard van het marktmodel en de soorten gebruikers en dat deze parameters volstaan om aanzienlijke verstoringen van de ordelijke werking van de markt te voorkomen.

Het doel van deze richtsnoeren is de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen waarmee rekening moet worden gehouden door handelsplatformen die algoritmische handel op hun systemen toestaan of mogelijk maken bij het kalibreren van hun handelsonderbrekers en, meer in het algemeen, om een consistente toepassing te garanderen van de bepalingen in artikel 48, lid 5 van MiFID II.

Past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht?

De AFM is voornemens om de ESMA richtsnoeren “Afstemming van handelsonderbrekers en publicatie van handelsonderbrekingen volgens MiFID II” toe te passen in haar toezichtpraktijk.

Het toezicht richt zich op het kalibreren van volatiliteitsparameters en de externe communicatie over activering van handelsonderbrekingen. De door handelsplatformen ingestelde handelsonderbrekers moeten referentiekoersen gebruiken die het volatiliteitsgedrag van het betrokken instrument op een betrouwbare en consistente manier weerspiegelen en moeten, waar van toepassing, de mogelijkheid bieden naar externe referenties te verwijzen.

Handelsplatformen moeten hun handelsonderbrekers kalibreren volgens een vooraf bepaalde, statistisch ondersteunde methodologie, waarbij rekening wordt gehouden met aantal in de richtsnoeren genoemde elementen. Bij het kalibreren van hun handelsonderbrekers moeten handelsplatformen rekening houden met het aantal keren dat het mechanisme de afgelopen jaren op hun platforms werd gebruikt. Handelsplatformen moeten onmiddellijk door middel van gebruikelijke methoden voor het beschikbaar stellen van pre- en post trade-informatie de activering van een handelsonderbreking bekend maken, alsmede de soort handelsonderbreking, de handelsfase waarin deze werd geactiveerd, de omvang van de onderbreking en het einde van de onderbreking.

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn van toepassing op handelsplatformen die algoritmische handel op hun systemen toestaan of mogelijk maken.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen