Terug

Richtsnoeren MiFID-geschiktheidseisen (ESMA)

De richtsnoeren voor bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen gelden sinds 21 december 2012 en hebben tot doel de toepassing van bepaalde zorgplichteisen bij beleggingsdiensten in de MiFID te verduidelijken. Deze zorgplichteisen zijn vooral van toepassing op de bij cliënten in te winnen informatie voor beleggingsadvies en vermogensbeheer.

Toepassing

De AFM past deze richtsnoeren toe bij de controle op de naleving van afdeling 4.2.3 van de Wet op het financieel toezicht, in het bijzonder artikel 4:23 van de Wft.

De richtsnoeren zijn van toepassing op:

  • beleggingsondernemingen
  • kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten
  • icbe-beheermaatschappijen wanneer deze de beleggingsdiensten verrichten in de vorm
    van individueel vermogensbeheer of beleggingsadvies (als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder a) en b), van de icbe-richtlijn).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen