Terug

Richtsnoeren MiFID-geschiktheidseisen (ESMA)

De Nederlandse vertaling van aangepaste richtsnoeren van ESMA voor bepaalde aspecten van de MiFID II-geschiktheidseisen zijn op 6 november 2018 op de website van ESMA gepubliceerd. Het doel van deze richtsnoeren is de toepassing van bepaalde aspecten van de geschiktheidseisen van MiFID II te verduidelijken om zo de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van artikel 25, tweede lid, MiFID II en van de artikelen 54 en 55 van MiFID II Gedelegeerde Verordening 2017/565 te waarborgen.
 

Doel

De geschiktheidseisen moeten ervoor zorgen dat een belegger die beleggingsadvies of vermogensbeheer afneemt een geschikt beleggingsadvies of geschikte beheerportefeuille krijgt, gebaseerd op zijn persoonlijke situatie en voorkeuren. De inhoud van deze richtsnoeren hebben hoofdzakelijk betrekking op het verlenen van de beleggingsdiensten individueel vermogensbeheer en advies aan niet-professionele cliënten. Zover relevant zijn de richtsnoeren ook van toepassing wanneer diensten worden verleend aan professionele cliënten, rekening houdend met artikel 54, derde lid, MiFID II Gedelegeerde Verordening 2017/565 en bijlage II van MiFID II.

Toepassing

De AFM past deze richtsnoeren toe bij de controle op de naleving van afdeling 4.2.3 van de Wet op het financieel toezicht, in het bijzonder artikel 4:23 van de Wft.

De richtsnoeren zijn van toepassing op:

• beleggingsondernemingen
• banken die beleggingsdiensten verlenen
• banken of beleggingsondernemingen die aan cliënten gestructureerde deposito’s als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel 43, MiFID II verkopen of aan hen advies verlenen met betrekking tot gestructureerde deposito’s; beheerders van beleggingsinstellingen indien zij de beleggingsdiensten individueel vermogensbeheer en advies verlenen (als bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, onderdelen a en b, Wft). Op grond van artikel 2:67a, derde lid, Wft is het een beheerder van een beleggingsinstelling niet toegestaan om uitsluitend de beleggingsdienst advies te verlenen.
• beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) indien zij de beleggingsdiensten individueel vermogensbeheer en advies verlenen (als bedoeld in artikel 2:69c, tweede lid, onderdelen a en b, Wft). Op grond van artikel 2:69c, derde lid, Wft is het een beheerder van een icbe niet toegestaan om uitsluitend de beleggingsdienst advies te verlenen

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen