Terug

Richtsnoeren CPSS-IOSCO-beginselen voor centrale tegenpartijen (ESMA)

Op 4 september 2014 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd over CPSS-IOSCO-beginselen voor centrale tegenpartijen (2014/1133). Deze richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 4 september 2014.

Financiële marktinfrastucturen (PFMI’s)

De richtsnoeren en aanbevelingen hebben betrekking op de uitvoering van de CPSS-IOSCO beginselen voor financiële marktinfrastucturen (PFMI’s). AFM en DNB moeten deze CPSS-IOSCO beginselen meenemen bij het verlenen van vergunningen aan en het toezicht op centrale tegenpartijen (CTP’s).

De reden voor deze richtsnoeren is dat de bewoordingen die in de Europese Verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur (EMIR) staan, niet helemaal overeenkomen met de tekst zoals die in de PFMI’s staat. Echter, de wetgever en ESMA hadden beide de intentie bij het schrijven van EMIR om de PFMI’s consistent uit te voeren. Ook de bevoegde autoriteiten passen de PFMI’s al in hun toezicht op CTP’s toe. Om te voorkomen dat het Europese toezichtregime als niet conform de PFMI is te bestempelen, zijn deze richtsnoeren opgesteld.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM en DNB zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht op CTP’s. Deze richtsnoeren geven AFM en DNB handvaten voor het toetsen van de CTP aan de hand van de CPSS-IOSCO beginselen voor financiële marktinfrastucturen. 

De AFM en DNB passen de richtsnoeren toe bij de aanvraag van een vergunning door een CTP en gedurende het doorlopende toezicht op de CTP zoals bepaald in artikel 22.1 van EMIR.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen