Terug

Richtsnoeren MiFID-eisen voor compliancefunctie (ESMA)

De richtsnoeren voor bepaalde aspecten van de MiFID-eisen voor de compliancefunctie gelden sinds 26 januari 2013 en hebben tot doel de MiFID-eisen voor de compliancefunctie bij beleggingsdiensten te verduidelijken. Deze richtsnoeren geven onder meer invulling aan de taken, de rapportageverplichtingen en de onafhankelijkheid van de compliancefunctie. De AFM past deze richtsnoeren toe bij de controle op de naleving van Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht.

Op welke beleggingsondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

  • beleggingsondernemingen
  • kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten
  • icbe-beheermaatschappijen wanneer deze de beleggingsdiensten verrichten in de vorm
    van individueel vermogensbeheer of beleggingsadvies (als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder a) en b), van de icbe-richtlijn).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen