Terug

Richtsnoeren compliancefunctie (ESMA)

Op 6 april 2021 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID II-eisen voor de compliancefunctie (ESMA35-36-1952 NL). Deze richtsnoeren gelden met ingang van 7 juni 2021. De Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-eisen voor de compliancefunctie van 25 juni 2012 (EAEM/2012/388) zijn hiermee komen te vervallen. 

Verduidelijking van de eisen

De richtsnoeren hebben tot doel de MiFID II-eisen voor de compliancefunctie bij beleggingsondernemingen te verduidelijken. Deze richtsnoeren geven onder meer invulling aan de taken, de rapportageverplichtingen, de vakbekwaamheid, kennis, deskundigheid en autoriteit en de onafhankelijkheid van de compliancefunctie. 
ESMA verwacht dat deze richtsnoeren zullen bijdragen aan een consistente toepassing van de MiFID II-eisen voor de compliancefunctie. Daarmee wordt de bescherming van beleggers versterkt.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM integreert de richtsnoeren in haar toezicht op de compliancefunctie van beleggingsondernemingen en andere ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen. Bij vergunningverlening beoordeelt de AFM of een compliancefunctie over voldoende middelen beschikt en adequaat is georganiseerd, en of adequate rapportagelijnen tot stand zijn gebracht. In het doorlopend toezicht beoordeelt de AFM of de inrichting en de taakuitvoering van de compliancefunctie in lijn met de richtsnoeren zijn.

Op welke beleggingsondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

  • beleggingsondernemingen
  • kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten
  • beheerders van instellingen in collectieve belegging in effecten (icbe), wanneer deze beleggingsdiensten verrichten in de vorm van individueel vermogensbeheer of beleggingsadvies (als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder a) en b), van de icbe-richtlijn)
  • beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerders), wanneer deze beleggingsdiensten verrichten in de vorm van individueel vermogensbeheer, beleggingsadvies of het ontvangen en doorgeven van orders (als bedoeld in artikel artikel 6, lid 4, onder a) en b), van de BAB-richtlijn).
     

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen