Terug

Richtsnoeren complexe schuldinstrumenten en gestructureerde deposito's (ESMA)

Op 4 februari 2016 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd voor complexe schuldinstrumenten en gestructureerde deposito’s.

Wat houden de richtsnoeren in?

Beleggingsondernemingen moeten een passendheidstoets uitvoeren voordat de consument een beleggingsdienst zónder advies afneemt om te waarborgen dat de consument over voldoende kennis en ervaring beschikt. De passendheidstoets hoeft niet te worden uitgevoerd als aan een aantal criteria wordt voldaan. Eén van die criteria is dat de dienst ziet op ‘niet-complexe’ financiële instrumenten. De richtsnoeren hebben tot doel om te verduidelijken wat ‘complexe’ en ‘niet-complexe’ financiële instrumenten zijn.

Past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht?

De AFM past deze richtsnoeren toe op grond van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II) en ziet toe op de naleving van afdeling 4.2.3 van de Wet op het financieel toezicht, in het bijzonder artikel 4:24 van de Wft.

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De Richtsnoeren zijn van toepassing op:

  • beleggingsondernemingen;
  • kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten; en
  • icbe-beheermaatschappijen wanneer deze de beleggingsdiensten verrichten in de vorm van individueel vermogensbeheer of beleggingsadvies (als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder a) en b), van de icbe-richtlijn).

Op welke datum treden de richtsnoeren in werking?

Deze richtsnoeren gelden sinds 3 januari 2017.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen