Terug

ESMA Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid

Op 22 maart 2016 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid van medewerkers.

Wat houden de richtsnoeren in?

Op grond van MiFID II moet aan de toezichthouder kunnen worden aangetoond dat alle medewerkers, die beleggingsadvies geven of informatie verstrekken inzake financiële instrumenten, gestructureerde deposito’s, beleggingsdiensten of nevendiensten, over voldoende kennis en bekwaamheid beschikken. De richtsnoeren van ESMA geven een nadere invulling aan deze verplichting.

Met de richtsnoeren beoogt ESMA de convergentie ten aanzien van de vakbekwaamheid te bevorderen. Daarom dienen de medewerkers die informeren en/of adviseren te beschikken over kwalificaties die minimaal tegemoetkomen aan de ESMA richtsnoeren. Ook wordt van hen verwacht dat zij de kennis en bekwaamheid periodiek up-to-date houden.

Past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht?

De AFM zal de richtsnoeren in haar toezicht toepassen op grond van artikel 25 lid 1 van MiFID II. De komende periode geeft de AFM de richtsnoeren vorm binnen haar toezicht. Marktpartijen worden hierover tijdig geïnformeerd.

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn van toepassing op:

  • beleggingsondernemingen
  • kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten
  • beheerders van een beleggingsinstelling of icbe die op grond van 2:67a Wft of op grond van 2:69c Wft beleggingsdiensten of nevendiensten mogen verlenen.

Op welke datum treden de richtsnoeren in werking?

Als gevolg van het uitstel van MiFID II gelden deze richtsnoeren vanaf 3 januari 2018.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen