Terug

Duurzaamheid

Onvoldoende aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector doet op lange termijn afbreuk aan het duurzaam financieel welzijn in Nederland. Het is daarom positief dat er steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid in zowel de vraag naar als het aanbod van financiële producten en diensten. De AFM maakt zich als onafhankelijk gedragstoezichthouder sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en draagt daarmee bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Verslaggeving

Beleggers hebben in toenemende mate behoefte aan informatie over meer dan alleen de financiële prestaties van ondernemingen. Ook daarom geven steeds meer ondernemingen in hun jaarverslagen niet alleen inzicht in de winst- en verliescijfers, maar bijvoorbeeld ook in hun duurzaamheidsbeleid. Daarmee wordt toezicht op een zorgvuldige toepassing van duurzaamheidsprincipes in de financiële sector steeds belangrijker.

Duurzame toekomst

Nederland heeft zich verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan het Klimaatakkoord van Parijs. Het is niet zozeer de vraag óf een overgang naar een duurzame samenleving en economie noodzakelijk is, maar hoe deze overgang zo snel en effectief mogelijk gerealiseerd kan worden. Daarbij vragen de klimaatgerelateerde vraagstukken extra aandacht.

Rol financiële sector

De financiële sector speelt een belangrijke rol bij het mobiliseren van het benodigde kapitaal voor het realiseren van de (mondiale) duurzaamheidsagenda. Tegelijkertijd zien we dat investeringen in activiteiten die bijdragen aan sociale ongelijkheid, onherstelbare ecologische schade en klimaatverandering op steeds meer maatschappelijke weerstand kunnen rekenen.

Ook neemt onder beleggers de behoefte toe aan betrouwbare informatie over duurzaamheidsdoelstellingen en niet-financiële prestaties van ondernemingen. We zien dat veel financiële ondernemingen zich inspannen voor een duurzame toekomst. Dat is een belangrijke en positieve ontwikkeling.

De AFM vindt het belangrijk dat in de financiële sector duurzaamheidsprincipes op een eerlijke en transparante wijze worden toegepast. Dit stelt consumenten en (financiële) ondernemingen in staat beslissingen te nemen over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.
De toenemende vraag naar duurzaamheid en de hogere (maatschappelijke) eisen die daaraan gesteld worden, vragen daarom om gerichte aandacht voor dit thema in de uitvoering van het AFM-toezicht.

De juiste balans

Duurzaamheid en de rol van de financiële sector daarin stellen de AFM voor nieuwe toezichtvragen. Ook stellen duurzaamheidsvraagstukken zowel ondernemingen als de toezichthouder voor de uitdaging om een balans te vinden tussen uiteenlopende belangen en perspectieven. Wat betekent het voor het streven naar duurzaam financieel welzijn, wanneer bijvoorbeeld het beleggingsbeleid van een vermogensbeheerder bijdraagt aan verstoring van sociale verhoudingen? Wat betekent klimaatverandering voor de wijze waarop consumenten zich tegen risico’s verzekeren? Hoe worden beleggers in staat gesteld duurzaamheidsrisico’s en -kansen in hun beleggingsbeslissingen te wegen?

Waar streven we naar?

Geïntegreerde verslaggeving is een van de toezichtpijlers waar de AFM al enige jaren op stuurt. Bij geïntegreerde verslaggeving staan namelijk zowel financiële als niet-financiële aspecten in de verantwoording. Een eenduidige internationale standaard waarmee ondernemingen geïntegreerd kunnen rapporteren bestaat nog niet; in Nederland is sinds 2017 het Besluit Niet-Financiële Informatie (BNFI) van kracht dat een opmaat kan zijn naar geïntegreerde verslaggeving.

We streven naar duidelijkheid en transparantie rond de definitie van duurzaamheid bij financiële producten en diensten. Gezien de toenemende vraag naar en aanbod van financiële producten en diensten met het duurzaamheidslabel is het belangrijk dat consumenten en marktpartijen hetzelfde verstaan onder duurzaamheid.

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen