Terug

Risicometer Ebi

In de tabellen hieronder staan alle downloadbestanden van verplichte waarschuwingszinnen inclusief de risicometer. De zinnen en de risicometer in de reclame-uitingen mogen niet zelf worden opgenomen of vormgegeven. U moet gebruik maken van onderstaande bestanden.

Bestanden voor drukwerk en online reclame (Nederlands en Engels)

ebi-risicoscore-rond-voorbeeldGeschreven media: De waarschuwing moet goed leesbaar zijn. De grootte van de risico-indicator is afhankelijk van de grootte van de reclame-uiting. Voor uitingen met een oppervlakte groter dan A4-formaat moet de risico indicator minimaal 5 % van de totale oppervlakte van de uiting zijn. Voor uitingen met een oppervlakte kleiner of gelijk aan A4-formaat moet de risico indicator minimaal een diameter hebben van 4 centimeter.

Website: De omvang van de waarschuwing wordt weergegeven in een minimale grootte van 180 pixels bij 180 pixels met een ingestelde beeldschermresolutie van 1024 x 768 beeldlijnen als uitgangspunt. De waarschuwing wordt in de onmiddellijke nabijheid van de aanprijzing van het product vereist.

jpeg  eps 
 risicoscore 1  risicoscore 1
 risicoscore 2  risicoscore 2
 risicoscore 3  risicoscore 3
 risicoscore 4  risicoscore 4
 risicoscore 5  risicoscore 5
 risicoscore 6  risicoscore 6
 risicoscore 7  risicoscore 7
 geen risicoscore  geen risicoscore

Engelstalige waarschuwingen 

Voor Engelstalige advertenties in geschreven media en op internet kunnen onderstaande Engelstalige waarschuwingen gebruikt worden. De regels rond plaats en omvang van de waarschuwing zijn verder gelijk aan wat hierboven bepaald is voor Nederlandstalige reclames.

jpeg  eps 
 risk indicator 1  risk indicator 1
 risk indicator 2  risk indicator 2
 risk indicator 3  risk indicator 3
 risk indicator 4  risk indicator 4
 risk indicator 5  risk indicator 5
 risk indicator 6  risk indicator 6
 risk indicator 7  risk indicator 7
 geen risicoscore  geen risicoscore

Bestanden voor tv-reclame

risicometer-ebi-voorbeeld-tv-reclame

De waarschuwing komt in de vorm van een balk (1/10 van de grootte van de uiting) tijdens de hele reclame op de plaats waar normaal de ondertiteling staat weergegeven.

jpeg eps 
risicoscore 1  risicoscore 1
risicoscore 2  risicoscore 2
risicoscore 3  risicoscore 3
risicoscore 4  risicoscore 4
risicoscore 5  risicoscore 5
risicoscore 6  risicoscore 6
risicoscore 7  risicoscore 7
geen risicoscore  geen risicoscore

Bestanden voor radioreclame (mp3)

Voor de radio wordt een verplicht geluidsfragment aan het einde van de uiting geplaatst. Het geluidsfragment bevat de volgende zinnen waarvan degene gekozen moet worden die correspondeert met de stand van de risico-indicator uit de Essentiële Belggersinformatie. Hieronder leest u een voorbeeld van de zin:

“Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7.”

Het laatste deel van de zinnen varieert steeds afhankelijk van de stand van de risico-indicator.

Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. 
Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7.
Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.
Hierin staat dat het risico van dit product vrij groot is,  namelijk 5 op een schaal van 7.
Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7.
Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is, namelijk 7 op een schaal van 7.

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen