Terug

Consumptief krediet

Een consumptief krediet is krediet, niet zijnde een hypothecair krediet, dat kan worden onderverdeeld in geldkrediet en goederenkrediet.

Geld- en goederenkrediet

Een geldkrediet is het aan een consument ter beschikking stellen van een geldsom, ter zake waarvan de consument gehouden is een of meer betalingen te verrichten. Denk bijvoorbeeld aan een doorlopend krediet of een persoonlijke lening.

Een goederenkrediet is:

  1. Het aan een consument verschaffen van het genot van een roerende zaak, financieel instrument of beleggingsobject, dan wel het aan een consument of een derde ter beschikking stellen van een geldsom ter zake van het aan die consument verschaffen van het genot van een roerende zaak, financieel instrument of beleggingsobject, ter zake waarvan de consument gehouden is een of meer betalingen te verrichten.

  2. Het aan een consument verlenen van een dienst die niet wordt verleend op grond van een overeenkomst die strekt tot het geregeld verlenen van diensten en waarbij de consument gehouden is om gedurende de periode van dienstverlening in termijnen te betalen, dan wel het aan een consument of een derde ter beschikking stellen van een geldsom ter zake van het aan die consument verlenen van een dienst ter zake waarvan de consument gehouden is een of meer betalingen te verrichten.

Denk bij goederenkrediet bijvoorbeeld aan een lening voor een auto, wasmachine of rijlessen bij een autorijschool.

 

 

Toezicht op financiële dienstverlening bij consumptief krediet

Het adviseren, bemiddelen of het aanbieden van kredieten wordt een financiële dienst genoemd. De AFM houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door partijen die financiële dienstverlening bieden op het gebied van consumptief krediet.

Zo geldt er voor deze partijen bijvoorbeeld een vergunningplicht en zijn er regels over (de wijze van) hun beloning. Ook ziet de AFM erop toe dat partijen transparant zijn over hun dienstverlening en de vergoeding die consumenten daarvoor betalen. Een consument moet zich daar immers een goed beeld over kunnen vormen.

Verder houdt de AFM toezicht op deze partijen om consumenten te beschermen tegen leningen die niet verantwoord zijn. Consumenten moeten naast de rente en aflossing die zij betalen voor het consumptief krediet, altijd voldoende geld overhouden om van te leven.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen