Terug

Gewijzigde verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten (CBPR2)

De gewijzigde Europese verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten heeft als belangrijkste doel de kosten voor betalingen binnen de Europese Unie transparanter te maken. Ook moet het gebruiken van andere valuta’s gemakkelijker worden. Een voorbeeld van een grensoverschrijdende betaling is wanneer een Nederlander in Tsjechië met kronen wil betalen. Met de verordening wijzigen de regels uit de eerdere verordening uit 2009.

Belangrijke wijzigingen in het kort

De eerdere verordening van de Cross-Border Payments Regulation (CBPR) uit 2009 wordt met deze nieuwe regels gewijzigd. De CBPR2 geldt vanaf 19 april 2020. Eén regel (bij punt 3) uit de nieuwe verordening geldt vanaf 19 april 2021, één jaar later dan de rest van de verordening.

  1. De kosten voor betalingen met verschillende valutasoorten van lidstaten buiten de eurozone worden gelijkgetrokken.
  2. Er zijn nieuwe regels waardoor meer transparantie ontstaat over de kosten die in rekening worden gebracht bij het wisselen van verschillende valutasoorten.
  3. Vanaf 19 april 2021 moeten consumenten actief geïnformeerd worden (via e-mail, sms of via de bankierenapp) over de kosten die in rekening worden gebracht bij het wisselen van verschillende valutasoorten bij betalingen. Het gaat hierbij enkel om betalingen bij geldautomaten of pinapparaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een betaalpas.

Deze wijzigingen vergemakkelijken de werking van interne markt van de Europese Unie en verkleinen de ongelijkheden tussen particuliere en zakelijke rekeninghouders binnen de Europese Unie.

Wat regelt CBPR2?

Kosten voor grensoverschrijdende betalingen

De kosten voor betalingen in euro’s worden met de verordening binnen de gehele Europese Unie gelijkgetrokken aan de kosten voor binnenlandse betalingen in de nationale valuta. Het gaat hierbij nadrukkelijk om betalingen waarbij er met verschillende valuta’s betaald wordt. Het gaat dan om zowel betalingen met de euro naar niet-euro als om betalingen met een andere valuta van lidstaten van de Europese Unie. Bijvoorbeeld van euro naar Tsjechische kroon, maar ook van Tsjechische kroon naar Bulgaarse lev. Hierdoor is het voor betalers goedkoper om grensoverschrijdende betalingen te doen.

Transparantie bij het betalen met verschillende valuta’s

Aanbieders van valutawisseldiensten moeten op duidelijke en toegankelijke wijze informatie verstrekken over de kosten die zij berekenen voor het wisselen tussen de valuta’s. Dat kan gebeuren door de kosten aan het loket, digitaal op een terminal, of op een scherm op de website weer te geven. De consument of zakelijke rekeninghouder moet in staat gesteld worden om een geïnformeerde keuze te maken met betrekking tot de kosten die worden berekenend voor de betalingen in verschillende valuta’s. De aanbieder moet passende, adequate en kosteneffectieve maatregelen nemen om dit mogelijk te maken.

Welke informatie moet verstrekt worden aan de consument of zakelijke rekeninghouder?

Er zijn twee manieren van betalen waarbij de informatieplicht geldt. 

Geldautomaten en pinapparaten met betaalpas 

Bij geldautomaten en pinapparaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een betaalpas moet de consument of zakelijke rekeninghouder geïnformeerd te worden over de kosten van een eventuele valutawisseldienst. Voordat de transactie plaatsvindt, krijgt de consument of zakelijke rekeninghouder de volgende informatie van de wisseldienstverlener:

  • de kosten van de transactie, uitgedrukt in een percentage van de meest recente wisselkoersen. Deze informatie dient daarnaast op duidelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze getoond te worden op een openbaar elektronisch platform, zoals een website.
  • het te betalen bedrag van de transactie in de valuta van de betaler.
  • het te betalen bedrag van de transactie in de valuta van de begunstigde.

Deze informatie wordt getoond bij de geldautomaat of op het pinapparaat. Daarbij krijgt de consument of zakelijke rekeninghouder de keuze om in de valuta van de begunstigde te betalen. Deze informatie wordt na de transactie gratis beschikbaar gesteld aan de consument of zakelijke rekeninghouder.

Online overboekingen naar een andere betaalrekening

De consument of zakelijke rekeninghouder die online via de eigen bankierenomgeving of de app van de bank geld overmaakt, dient geïnformeerd te worden over de kosten van de eventuele valutawisseldienst. Voordat de overmaking plaatsvindt, krijgt de consument of zakelijke rekeninghouder de volgende informatie van de wisseldienstverlener:

  • de verwachte kosten voor de valutawissel van de overmaking;
  • het verwachte bedrag van de overmaking in de valuta van de betaler;
  • het verwachte bedrag van de overmaking in de valuta van de begunstigde.

Onder deze kosten behoren ook eventuele transactiekosten. De kosten dienen op duidelijke neutrale en begrijpelijke wijze getoond te worden via bijvoorbeeld een scherm op de website.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen