Terug

Beleidsuitingen en richtsnoeren

Een beleidsuiting is een schriftelijk stuk waarin de AFM uitleg geeft over de wijze waarop zij haar bevoegdheden toepast en/of uitleg geeft over wet- en regelgeving die relevant is voor waarop zij toezicht. 

Welke beleidsuitingen hanteert de AFM?

De AFM hanteert vier verschillende benamingen voor de beleidsuitingen:

  • beleidsregel
  • leidraad
  • interpretatie
  • principe

Het kan zijn dat u naast bovengenoemde benamingen ook nog beleidsuitingen onder andere namen (zoals bijvoorbeeld ‘guidance’, ‘circulaire’ of ‘standaard’) aantreft. Het betreft beleidsuitingen die vóór 1 augustus 2011 bekend zijn gemaakt. We streven er naar deze beleidsuitingen op de website toegankelijk te maken op de pagina’s waar ook de beleidsregels, leidraden en interpretaties te vinden zijn.

ESA-richtsnoeren

De gezamenlijke Europese toezichthouders (EBAEIOPA en ESMA), verenigd in de European Supervisory Authorities (ESA’s), hebben de bevoegdheid om richtsnoeren en aanbevelingen ('guidelines and recommendations') uit te vaardigen aan bevoegde autoriteiten of financiële marktdeelnemers.

Juridische status van beleidsuitingen

Zowel beleidsregels als leidraden, interpretaties en ESA-richtsnoeren binden de AFM. Marktpartijen mogen er op vertrouwen dat de AFM handelt overeenkomstig de gepubliceerde beleidsuitingen. Dit volgt ook uit het vertrouwens- en het gelijkheidsbeginsel. Een beleidsuiting bindt dus primair de toezichthouder en niet marktpartijen of ondertoezichtgestelden. De AFM gaat er bij het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving wel van uit dat marktpartijen kennis hebben genomen van de inhoud van relevante beleidsuitingen en zich tot het uiterste inspannen om hieraan te voldoen.

Voor een beleidsregel geldt nog extra dat het een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), meer specifiek ex. artikel 1:3 lid 4 Awb jo. artikel 4:81 – 4:84 Awb. De AFM moet handelen overeenkomstig de beleidsregel behalve in bijzondere omstandigheden. Verder kan een beleidsregel door de Hoge Raad beschouwd worden als ‘recht’ in de zin van artikel 79 Wet rechtelijke organisatie.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen