Terug

Beleidsregels van de AFM

Onder een beleidsregel verstaat de AFM een schriftelijk beleidsuiting dat een of meer algemene en voor herhaalde toepassing vatbare regels bevat over het gebruik van een bevoegdheid van de AFM. Daarnaast kan het ook een algemene voor herhaalde toepassing vatbare regel over de afweging van belangen of de vaststelling van feiten inhouden.

Consultatie en publicatie

De AFM consulteert de belanghebbende(n) en/of de markt over de inhoud van de beleidsregel voorafgaand aan de publicatie van de beleidsregel. De AFM publiceert een beleidsregel in de Staatscourant. De AFM kan in de individuele (handhavings-) besluiten verkort verwijzen naar een beleidregel in plaats van het opnemen van een uitgebreide motivering.

Overzicht beleidsregels

Titel  Gepubliceerd op  Laatst gewijzigd op  Vervallen per 
Beleidsregel Geschiktheid OOB-accountantsorganisaties november 2017  
Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen of icbe’s onder verschillende namen oktober 2013    
Beleidsregel Actief zijn in Nederland oktober 2013    
Beleidsregel Informatieverstrekking september 2013 december 2018  
Beleidsregel Definitie en de berekening van een shortpositie juni 2013  
Beleidsregel Geschiktheid 2012
juli 2012  december 2017  
Beleidsregel Toepassing ESMA-richtsnoeren interne beheersing  in een geautomatiseerde handelsomgeving maart 2012 december 2018
Handhavingsbeleid AFM en DNB
oktober 2020    
Beleidsregel Verhandelbaarheid maart 2011  
Beleidsregel Deskundigheid januari 2011   juli 2012
Beleidsregel Ondernemen of beleggen augustus 2010 oktober 2013 
Beleidsregel Tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten mei 2009  
Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemers mei 2009 januari 2018 
Beleidsregel Derde landen beleid februari 2007 januari 2018 
Beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)(mede)beleidsbepalers van accountantsorganisaties september 2006    
Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing januari 2006    

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen