Terug

Beleidsregels van de AFM

Onder een beleidsregel verstaat de AFM een schriftelijk beleidsuiting dat een of meer algemene en voor herhaalde toepassing vatbare regels bevat over het gebruik van een bevoegdheid van de AFM. Daarnaast kan het ook een algemene voor herhaalde toepassing vatbare regel over de afweging van belangen of de vaststelling van feiten inhouden.

Consultatie en publicatie

De AFM consulteert de belanghebbende(n) en/of de markt over de inhoud van de beleidsregel voorafgaand aan de publicatie van de beleidsregel. De AFM publiceert een beleidsregel in de Staatscourant. De AFM kan in de individuele (handhavings-) besluiten verkort verwijzen naar een beleidregel in plaats van het opnemen van een uitgebreide motivering.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen