Terug

Algemene wet bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burger. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat onder meer algemene bepalingen over (de voorbereiding van) besluiten (zoals vergunningen, heffingen en boetes), het maken van bezwaar en het instellen van beroep.

Ook de invordering van geldschulden en de behandeling van klachten is geregeld in de Awb. In de wetteksten vindt u de lagere regelgeving onder het kopje ‘wetstechnische informatie’.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen