Terug

Aanbieden van effecten

Voor de aanbieding en notering van effecten gelden regels. Bijvoorbeeld: wie in Nederland aan het publiek verhandelbare effecten aanbiedt, moet daarbij een goedgekeurd prospectus hebben. Dit geldt tenzij een vrijstelling of uitzondering van toepassing is. De AFM houdt toezicht op het naleven van die regels.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen