Terug

Tweede Sectorbeeld Pensioenen helpt bij inrichting nieuwe premieregelingen

Artikel

illustratie-loup-grafieken 290x150

Na de herziening van het pensioenstelsel worden de meeste pensioenregelingen omgezet in premieovereenkomsten. Voor ruim twee derde van de pensioenfondsen is het uitvoeren van premieovereenkomsten nieuw, blijkt uit het Sectorbeeld pensioenen 2022. Ook met het uitvoeren van variabele uitkeringen heeft de pensioensector nog beperkte ervaring.

Jaarlijks leveren alle Nederlandse pensioenuitvoerders data aan de AFM over hun portefeuilles in tweedepijlerpensioen. Voor rapportagejaar 2020 gaat het om 171 pensioenfondsen, 12 verzekeraars en 7 PPI’s. De AFM gebruikt die data om een beter beeld van de markt te krijgen, zoals ook hoofd Jan Berndsen in zijn interview uitlegt. Op basis van de aangeleverde data publiceren we ook een sectorbeeld; het tweede verscheen gisteren. Uit dit Sectorbeeld Pensioenen blijkt bijvoorbeeld dat het totale pensioenvermogen is toegenomen van €1.645 tot €1.836 miljard en dat de krimp in het aantal pensioenuitvoerders doorzet.

Interessante inzichten voor inrichting premieregelingen

Het sectorbeeld is voor pensioenuitvoerders vooral interessant vanwege de overgang naar het nieuwe stelsel. Veel pensioenuitvoerders zullen de komende periode keuzes moeten maken in de vormgeving en het aanbod van hun premieovereenkomsten. Inzichten uit het sectorbeeld kunnen daarbij helpen. Heeft het bijvoorbeeld zin om deelnemers beleggingsvrijheid te geven, nu uit het Sectorbeeld blijkt dat 91% van de deelnemers bij pensioenfondsen hiervan geen gebruik maken? Of maken deelnemers nu weinig gebruik van zulke mogelijkheden door het ontbreken van keuzebegeleiding, en is het juist zaak dát te veranderen? Daarnaast zien we ook dat minder dan 8% van de nieuwe gepensioneerden koos voor een variabele uitkering, terwijl dit straks de standaard wordt. Zo biedt het sectorbeeld tal van interessante inzichten. En de mogelijkheid om te kijken hoe jouw organisatie zich verhoudt tot de rest van de sector.

Start tijdig

Voert jouw organisatie nog geen premieovereenkomsten uit? Je bent niet de enige, want dat geldt voor ruim twee derde van alle pensioenfondsen. Maar ga dan nu wel  aan de slag: denk erover na, steek je licht op bij andere uitvoerders en haal de benodigde expertise in huis. Zonder ervaring met het inrichten en uitvoeren van premieregelingen is het opzetten een grote uitdaging.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel