Terug

Meld je aan voor de rondetafelsessie keuzebegeleiding op 5 juli

Artikel

keuzebegeleiding-illustratie

Op 5 juli organiseert de AFM een rondetafelsessie over keuzebegeleiding. Dat helpt ons om onze guidance aan te laten sluiten op de behoefte van de sector. Wil je meepraten, meld je dan aan.

In het vorige Transitiebulletin hebben we aangekondigd in het najaar guidance over keuzebegeleiding te geven. Op dit moment schrijven we aan het eerste concept. Om te bepalen of de conceptguidance duidelijk is en voorziet in een behoefte in de sector, willen wij de guidance consulteren. We hebben hiervoor een aantal partijen benaderd, en uiteraard geven we graag meer pensioenuitvoerders de mogelijkheid om een bijdrage te leveren. Daarom organiseren wij een rondetafelsessie waarvoor jij je kunt aanmelden.

Proces om te komen tot de guidance 

Keuzevrijheid biedt de deelnemer de mogelijkheid om het pensioen meer toe te spitsen op zijn situatie en voorkeuren. Tegelijkertijd loopt de deelnemer daarmee ook een risico op een keuze die niet past bij zijn financiële positie of behoeftes. Naar dit spanningsveld heeft de AFM de afgelopen jaren twee keer onderzoek gedaan: Keuzevrijheid en maatwerk (2018) en Keuzevrijheid in de WvP. De afgelopen jaren hebben we ook met verschillende sectorpartijen gesproken over keuzebegeleiding. Hieruit is gebleken dat de sector behoefte heeft aan duidelijkheid over de invulling van keuzebegeleiding, en dat er vragen leven over de afbakening tussen informeren, keuzebegeleiding en advies. 

De guidance beoogt in die behoefte te voorzien, zonder de norm te ver in te vullen. Het doel is om de sector te ondersteunen bij de inrichting van adequate keuzebegeleiding en duidelijk te maken waar wij ons met toezicht op gaan richten.

Meld je aan voor de rondetafelsessie

Wil jouw organisatie inzichten delen, bijvoorbeeld over het inrichten van het keuzebegeleidingsproces? Of heb je behoefte aan specifieke handvatten in de guidance? Meld je dan aan voor onze rondetafelsessie. De bijeenkomst vindt plaats op 5 juli 2022 van 13 tot 15 uur op het kantoor van de AFM in Amsterdam. Meld je uiterlijk 14 juni 2022 aan via pensioen@afm.nl. Per partij kunnen een of twee personen aanwezig zijn. Bij te veel aanmeldingen maken we een selectie, waarbij we rekening houden met een goede afspiegeling van de sector.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel