Terug

Anne de Groot: 'We willen meer contact met de sector'

Interview

anne-de-groot

Dit is de eerste editie van het AFM Transitiebulletin pensioenen. Wat wil de AFM met dit bulletin bereiken? Manager pensioentoezicht Anne de Groot stelt zichzelf en dit nieuwe bulletin voor, en legt uit hoe het gedragstoezicht van de AFM tijdens de pensioentransitie verandert.

Waarom komt de AFM met dit transitiebulletin?

‘Omdat er veel gaat veranderen met de komst van het nieuwe stelsel. Voor de sector, maar ook voor de AFM. De overgang van de oude naar de nieuwe regelingen zal veel vragen opleveren over het betrekken en informeren van deelnemers. Deelnemers moeten weten wat er gebeurt, waaraan ze toe zijn en wat ze nu en straks kunnen verwachten. En na de transitie wordt het stelsel individueler. De pensioenuitkeringen gaan meebewegen met de beurzen en de rente. Ook dat betekent dat goede begeleiding en communicatie naar deelnemers belangrijker wordt. En dat is precies waar ons gedragstoezicht over gaat: het contact van de pensioenuitvoerder met de deelnemers.’

Het gedragstoezicht van de AFM wordt belangrijker dus? Wat merken we daar concreet van?

'In onderstaand korte filmpje vertellen mijn team en ik kort en bondig wat we gaan doen de komende jaren. We zullen de sector proberen in alle veranderingen mee te nemen en waar nodig guidance publiceren. Voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk eerst met de sector in gesprek over wat er nodig is op het gebied van guidance: welke vragen leven er? Hoe kijkt de AFM aan tegen normen ter bescherming van pensioendeelnemers en wat verwachten we van de sector? Wat verwacht de sector van ons? En de deelnemer: wat verwacht die eigenlijk? We gaan ook een vorm van sectortoezicht opzetten: directer en persoonlijker contact met de pensioenuitvoerders.'

Hebben jullie daar genoeg menskracht voor?

'Het AFM-pensioenteam zal de komende jaren groeien. Maar we proberen zaken natuurlijk zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Ons sectortoezicht is daar een voorbeeld van. We starten bewust geen accounttoezicht, dat zou veel extra capaciteit vergen. Wij proberen zoveel mogelijk partijen bij elkaar te vragen op het moment dat we iets willen bespreken of toetsen. We proberen daarbij zoveel mogelijk digitaal te doen. Dit Transitiebulletin is daar ook een voorbeeld van.'

Je zegt ‘persoonlijker’. Wie is Anne de Groot, en wie zijn de andere mensen in haar team?

'Ik werk sinds begin 2012 bij de AFM en ben sinds 2019 manager van het pensioenteam. Daarvoor was ik onder meer advocaat en journalist bij het Financieele Dagblad. Ik woon in Amsterdam, ben getrouwd en heb twee kinderen van 8 en 10. Mijn team bestaat uit ongeveer 15 toezichthouders, allen gedreven, scherp en leergierig. Ik houd van mijn werk in het pensioentoezicht omdat ik mag bijdragen aan een voor Nederlanders transparante, veilige en begrijpelijke pensioentransitie.'

 

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel