Terug

AFM vervolgt onderzoek naar meldplicht incidenten asset managementsector

Nieuws

Man met handen uitleg400x200

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat vervolgonderzoek doen naar het melden van incidenten door asset managers. De reden is het uitblijven van een stijging van het aantal incidentmeldingen ondanks herhaalde aansporingen.

In het kort

  • Oproep in december 2020 heeft niet geleid tot een significante toename incidentmeldingen
  • AFM doet eerste inventarisatie naar omgang incidentmeldingen
  • AFM plant vervolgonderzoek

Op 23 december 2020 deed de AFM een oproep om incidenten te melden. Naast deze oproep heeft de AFM de betreffende beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en/of icbe’s een brief gestuurd. De aandacht voor het onderwerp heeft echter niet geleid tot een significante toename van het aantal incidentmeldingen bij de AFM.

Eerste inventarisatie

Daarom heeft de AFM de afgelopen periode een inventarisatie, zonder feitelijk beoordeling van beleid of maatregelen, gedaan naar hoe ondernemingen omgaan met het melden van incidenten en de incidentmeldingsplicht.

Hiervoor is gesproken met een aantal ondernemingen en brancheverenigingen. Op 30 september is een brief met de uitkomsten van de inventarisatie gedeeld. Hierin licht de AFM toe wat onder ‘incidentmeldingen’ wordt verstaan en gaat zij in op de drempels die sommige ondernemingen ervaren bij het melden van incidenten. Daarnaast wordt nogmaals bewezen op het belang van goede afspraken met serviceproviders over het melden van incidenten. Tot slot uit de AFM haar zorgen ten aanzien van de toenemende dreiging van hackers en andere kwaadwillenden die het gemunt hebben op klantgegevens, activa en intellectueel eigendom.

Vervolgonderzoek

Naar aanleiding van deze uitkomsten heeft de AFM besloten om op korte termijn onder een aantal ondernemingen een vervolgonderzoek te gaan doen. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop ondernemingen beleid en maatregelen in hun bedrijfsvoering ten aanzien van incidenten hebben geïmplementeerd en de wijze waarop ondernemingen de incidentmeldingsplicht feitelijk naleven. De te selecteren ondernemingen zullen hiervoor individueel benaderd worden.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel