Terug

Risicobeheer abi-beheerders kan op een aantal punten beter

Nieuws

Man met handen uitleg400x200

Risicobeheer is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van een beheerder en van cruciaal belang voor de bescherming van de belegger. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder zeven beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerders) blijkt dat het risicobeheer nog verder aangescherpt kan worden. Wel constateert de toezichthouder verbeteringen ten opzichte van eerdere onderzoeken.

In het kort

  • Naleving wettelijk eisen omtrent risicobeheer is op de meeste punten in orde
  • AFM ziet nog wel ruimte voor verbetering
  • Handvatten aangereikt in terugkoppelingsbrief

De AFM heeft recent een onderzoek gedaan naar het risicobeheer onder abi-beheerders die in 2014 van rechtswege een vergunning hebben gekregen. In dit onderzoek is gekeken in hoeverre de vereisten uit de AIFM-richtlijn met betrekking tot het risicobeheer worden nageleefd en in hoeverre er opvolging is gegeven aan de best practices op het terrein van risicobeheer die in 2018 naar aanleiding van onderzoek onder dezelfde groep beheerders zijn aangereikt om de naleving van de AIFM-richtlijn te verbeteren.

Ruimte voor verbetering

Hoewel er sprake is van een duidelijke verbetering, ziet de AFM nog wel enkele aandachtspunten. Zo is de aard van de potentiële belangenconflicten in het risicobeheerbeleid in een aantal gevallen nog erg beperkt vastgelegd. Dit heeft als gevolg dat de hier uit voortvloeiende risico’s mogelijk onvoldoende worden beheerst. Ook werd het risicobeheerbeleid niet in alle gevallen doorlopend bijgehouden, waardoor het risicobeleid niet meer aansluit bij de dagelijkse praktijk. Tot slot waren bij één partij de werkzaamheden op het gebied van risicobeheer en portefeuillebeheer niet volledig van elkaar gescheiden. Deze scheiding is van groot belang om een onafhankelijke uitvoering van het risicobeheer te kunnen waarborgen.

Handvatten aangereikt in terugkoppelingsbrief

De AFM heeft een terugkoppelingsbrief naar alle abi-beheerders verzonden met daarin punten voor verbetering. De AFM verwacht van abi-beheerders dat zij waar nodig verbeteringen doorvoeren in hun organisatie. Alle beheerders die onderdeel waren van het onderzoek hebben daarnaast een individuele terugkoppeling ontvangen.

De AFM zal aandacht blijven houden voor het risicobeheer van abi-beheerders

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel