Terug

Toepassingsdatum lagere regelgeving SFDR uitgesteld tot 1 januari 2023

Nieuws

luchtfoto-windmolens-water

De Europese Commissie (EC) heeft op 25 november uitstel aangekondigd van de toepassingsdatum van de lagere regelgeving van de SFDR en taxonomiegerelateerde productpublicaties (de zogeheten Technische Standaarden - RTS). De oorspronkelijke datum van 1 juli 2022 verschuift naar 1 januari 2023.

In het kort

  • Toepassingsdatum pakket lagere regelgeving SFDR verschoven naar 1 januari 2023, inclusief regelgeving omtrent taxonomiegerelateerde productpublicaties
  • Overgangsregeling principal adverse impacts vervalt

Dit is formeel kenbaar gemaakt in een brief van de Commissie aan de Europese Raad en het Europees Parlement.

De EC liet op 8 juli 2021 nog laten weten dat alle RTS onder de SFDR en de taxonomiegerelateerde productpublicaties een toepassingsdatum van 1 juli 2022 zouden hebben. Dit is nu met een aanvullende 6 maanden uitgesteld.

De concept RTS zijn op 22 oktober door de Europese Toezichtautoriteiten ingediend bij de Commissie. Deze zijn echter nog niet definitief aangenomen door de EC. De EC geeft nu aan meer tijd nodig te hebben om deze RTS definitief goed te kunnen keuren en om die reden de toepassingsdatum te veranderen.

Overgangsregeling niet meer nodig 

Tot slot merkt de Commissie op dat, vanwege dit uitstel van de toepassingsdatum, de overgangsregeling die de ETA's hadden voorgesteld voor de openbaarmaking van zogeheten principal adverse impacts (PAIs) krachtens artikel 4 SFDR, niet langer nodig zijn. Financiëlemarktdeelnemers dienen hun PAI-verklaring derhalve voor het eerst uiterlijk op 30 juni 2023 openbaar te maken, over de eerste referentieperiode die loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2022.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel