Terug

Kamer in gesprek met AFM over risico’s financiële stelsel

Nieuws

afm-straat-gevel

Bestuursvoorzitter Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) neemt op 2 juni deel aan het jaarlijkse rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Ook De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau nemen deel.

In het kort

  •  Risico op overwaardering op de kapitaalmarkten
  •  Vermogensbeheersector gevoelig voor renteschokken
  •  Woningmarkt vraagt om structurele oplossingen
  •  Economisch herstel niet gebaat bij uitstel belastingschulden 

De aandachtspunten van de AFM zijn bij elkaar gebracht in een rapportage die ter voorbereiding naar de Kamer is gestuurd.

Risico op overwaardering op de kapitaalmarkten

Op kapitaalmarkten speelt het risico op overwaardering van activa. Door de lage rente en toegenomen beleggingen zijn activa wereldwijd in waarde gestegen. Een plotse, snelle rentestijging kan aanleiding zijn voor abrupte waardedalingen. Dit kan tot stabiliteitsrisico’s leiden en particuliere beleggers raken, die door de lage rente en de COVID-crisis afgelopen jaar op grotere schaal zijn gaan beleggen.

Vermogensbeheersector gevoelig voor renteschokken 

Pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders zijn vanwege het gebruik van rentederivaten gevoelig voor renteschokken. Daarnaast speelt bij vastgoedfondsen de afwaardering van kantoor- en winkelpanden vanwege de pandemie. 

Woningmarkt vraagt om structurele oplossingen

Om te voorkomen dat huishoudens zich in deze oververhitte woningmarkt te diep in de schulden steken, is het belangrijk om leennormen goed te handhaven. Dit risico is extra groot bij koopstarters. Verder vraagt een gezonde woningmarkt om structurele oplossingen, waaronder extra bouwen en het verminderen van overheidssubsidies. Dit draagt ook bij aan een evenwichtigere afweging tussen huur en koop, waardoor de huursector naar verwachting zal groeien.

Economisch herstel niet geholpen bij uitstel belastingschulden

De overheid is met een uitstaande belastingschuld van €16 miljard een belangrijke kredietverlener aan het mkb geworden. Het simpelweg uitstel blijven verlenen van belastingverplichtingen is niet de oplossing om ondernemingen in de problemen weer op de been te helpen. Maatwerk in de vorm van snelle en duidelijke afspraken over herstructureringen bevordert bovendien economisch herstel. Dat is een belangrijke les uit de financiële crisis.

Het openbare gesprek met de vaste commissie voor Financiën vindt plaats op woensdag 2 juni van 10.00 – 12.15 uur in de Troelstrazaal in de Tweede Kamer. Het wordt ook live uitgezonden via de website van de Tweede Kamer en is later terug te zien via debatgemist.tweedekamer.nl.  

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06 1134 0281 of maarten.dijksma@afm.nl. 

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel