Terug

Specialisatie en verdere digitalisering lijken onvermijdelijk voor financieel dienstverleners

Nieuws

man-met-echtpaar-gesprek-tafel

Financieel dienstverleners moeten duidelijke keuzes maken in hun aanbod en innoveren. Dat blijkt uit 'Marktindrukken', een rapport waarin de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de marktontwikkeling schetst voor intermediairs tussen aanbieders van financiële producten en consumenten.

In het kort 

  • Marktontwikkelingen nopen kantoren tot specialiseren en samenwerken
  • Coronacrisis versnelt digitalisering
  • Toenemend gevaar op onverzekerbaarheid
  • Verbetering mogelijk bij voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering
  • Nederland telt ruim 7.000 financieel dienstverleners

Kantoren moeten specialiseren en samenwerken

Met Marktindrukken onderzocht de AFM de markt van financieel dienstverleners. Uit het rapport komt naar voren dat zij duidelijke keuzes moeten maken over hun dienstverlening. Een volledig aanbod van diensten gaat gepaard met hoge lasten, onder meer omdat de bijhorende kennis bijgehouden moet worden. Specialisatie en samenwerking met andere kantoren kan een oplossing zijn. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de kosten voor de consument lager zijn en het laagdrempeliger wordt om een intermediair in de arm te nemen.

Coronacrisis versnelt digitalisering

Digitalisering was al langer de belangrijkste marktontwikkeling en deze trend wordt versterkt door de coronacrisis. Uit het rapport blijkt dat veel financieel dienstverleners in de afgelopen periode innoveren, al blijft dat vooralsnog vooral beperkt tot digitaal klantcontact. De laagdrempeligheid hiervan is een kans voor groei van bepaalde klantgroepen.

Toenemend gevaar op onverzekerbaarheid

Een belangrijk risico dat financieel dienstverleners zelf signaleren is het toenemend gevaar op onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s. Onder meer standaardisering van financiële producten kan daar in sommige gevallen toe leiden. Eén van de oplossingen waar intermediairs een belangrijke rol in kunnen spelen, is advies over preventiemaatregelen. Daardoor kunnen risico’s kleiner worden en weer verzekerbaar.

Verbetering mogelijk bij voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering

De AFM constateert in vergelijking met vorig jaar verbeteringen in de beheersmaatregelen die financieel dienstverleners nemen om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te verkleinen. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht voor klantacceptatie. Hoewel bij het ‘bemiddelen in levensverzekeringen’ de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering weliswaar klein zijn, vindt de AFM dat financieel dienstverleners hun beheersmaatregelen verder moeten aanscherpen, zoals bij het opstellen van een risicobeoordeling van de eigen organisatie en situaties die een verhoogd risico met zich meebrengen, zoals bij klanten die gelden als ‘politiek prominent persoon’.

Nederland telt ruim 7.000 financieel dienstverleners

In Nederland zijn ruim 7.000 bedrijven actief in de financiële dienstverlening. Zeker als het gaat om complexe financiële producten, kan de sector voor de consument een belangrijke rol vervullen.

Het rapport is onder meer gebaseerd op de uitkomsten van de vragenlijst die financieel dienstverleners jaarlijks moeten invullen. Ook is de AFM in september 2020 met dertig kantoren in gesprek gegaan.

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06- 21445720 of kees.versluis@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel