Terug

Aangescherpte leennormen consumptief krediet helpen overkreditering voorkomen

Nieuws

vrouw-man-kijkend-naar-telefoonscherm

De methode die de meeste consumptief kredietverstrekkers gebruiken om te bepalen hoeveel iemand mag lenen, wordt aangescherpt. Zij kunnen de financiële positie van hun klanten daardoor beter vaststellen. Zo wordt de kans kleiner dat mensen meer lenen dan verantwoord is en financiële problemen krijgen.

In het kort

  • Methode voor vaststellen maximaal consumptief krediet aangescherpt
  • Krediet sluit daardoor beter aan op wat mensen financieel kunnen dragen
  • AFM houdt toezicht op naleving van leennormen

Branche scherpt methode voor maximale kredietruimte aan

De meeste kredietverstrekkers gebruiken een vaste methode, de leennormen, om inkomsten en lasten van mensen vast te stellen. Zo kunnen zij bepalen hoeveel krediet iemand maximaal mag hebben. Brancheorganisaties de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben deze leennormen aangescherpt. De aanpassing is tot stand gekomen met hulp van het Nibud en in goed overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Krediet moet beter aansluiten op financiële positie van klanten

Met de nieuwe leennormen moeten kredietverstrekkers de financiële positie van hun klant nauwkeuriger bepalen. Het krediet sluit dan beter aan op wat klanten financieel kunnen dragen. Afhankelijk van de situatie zullen mensen minder kunnen lenen. De AFM vindt dit een belangrijke stap om te voorkomen dat mensen in problematische schuldsituaties terechtkomen.

Onderzoek wees op tekortkomingen in markt

De AFM deed eerder onderzoek naar verantwoorde kredietverstrekking. Wij constateerden toen verschillende tekortkomingen binnen de markt. De AFM riep de NVB en VFN daarom op hun leennormen te evalueren en verbeteren.

Mensen moeten voldoende geld overhouden voor levensonderhoud

Met hun leennormen geven de NVB en VFN invulling aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van verantwoorde kredietverstrekking. Mensen die geld willen lenen, moeten na het betalen van rente en aflossing voldoende overhouden voor de kosten van hun levensonderhoud en vaste lasten. Te veel lenen aan consumenten (of: overkreditering) is dan ook verboden.

Kredietverstrekkers geven zelf invulling aan open norm

De wettelijke verplichting is een open norm. Dat betekent dat kredietverstrekkers daar zelf invulling aan moeten geven. Kredietverstrekkers die zijn aangesloten bij de NVB en VFN gebruiken de leennormen van die organisaties. De AFM beschouwt deze leennormen als een minimale invulling van de open norm. Kredietverstrekkers die niet gebonden zijn aan deze leennormen kunnen zelf voor passende invulling zorgen, zolang deze minimaal dezelfde bescherming biedt aan klanten.

Toezicht op leennormen

In beide gevallen ziet de AFM erop toe dat kredietverstrekkers bescherming bieden tegen overkreditering. Om het speelveld voor alle kredietaanbieders gelijk te houden, houdt de AFM hier nadrukkelijk toezicht op.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 - 31 777 686 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel