Terug

AFM met auditcommissies in gesprek over belangrijke uitdagingen

Nieuws

afm-straat-gevel

Op dinsdag 1 december organiseerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een webinar met leden van auditcommissies. De bijeenkomst stond in het teken van belangrijke uitdagingen waar auditcommissies voor staan, zoals duurzaamheid en cyberveiligheid. Daarnaast presenteerde de AFM de eerste uitkomsten van een nieuw onderzoek naar de rol van auditcommissies.

Belangrijke rol in keten van financiële verslaggeving

Auditcommissies spelen een belangrijke rol in de keten bij de financiële verslaggeving van een onderneming. Zo zijn zij onder meer betrokken bij de selectie van de externe accountant die de wettelijke controle van de jaarrekening doet en monitoren zij de wettelijke controle. Zij legt daarover verantwoording af aan de aandeelhouders. De AFM vindt het erg belangrijk om te weten hoe leden van auditcommissies die verantwoordelijkheid oppakken en hoe de AFM kan bijdragen aan versterking van deze verantwoordelijkheid.

Terugblik op het webinar

Inzichten uit onderzoek naar rol auditcommissies

Tijdens het webinar deelde de AFM de eerste inzichten uit haar onderzoek naar de rol van auditcommissies. Eén daarvan was dat auditcommissies transparanter naar aandeelhouders kunnen zijn over het selectieproces en hun rol en activiteiten. Daarover en over andere uitkomsten ging de toezichthouder met deelnemers in gesprek.

Cyberveiligheid en duurzaamheid

Daarnaast stond de AFM in aparte sessies stil bij twee belangrijke uitdagingen: cyberveiligheid en duurzaamheid. Lineke Sneller, professor aan Nyenrode, en cyberexpert Ronald Prins stelden deelnemers de vraag wanneer zij tevreden kunnen zijn over interne beveiliging en wat ze moeten doen als die faalt. AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest en Diederik Samsom, kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans, leidden een discussie over duurzaamheid, waarin zij met de commissarissen ingingen op de uitdagingen voor zowel strategie als rapportering over duurzame prestaties.

Keynote-spreker Feike Sijbesma

Feike Sijbesma was de keynote-spreker voor de dag. Sijbesma is oud-topman van DSM en nu onder meer lid van raad van commissarissen van Unilever, Philips en DNB. Hij sprak de deelnemers toe over belangrijke uitdagingen en aandachtspunten voor auditcommissies. Zo benoemde hij in zijn speech drie zaken die belangrijk zijn in de relatie tussen de auditcommissie en het bestuur van de onderneming. De auditcommissie moet steun geven aan het bestuur, zij moet kritisch zijn op het bestuur en er moet een vertrouwensrelatie tussen beide zijn.

Invulling geven aan rol en verantwoordelijkheid

AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom benoemde hoe de AFM graag ziet dat auditcommissies invulling geven aan hun rol en verantwoordelijkheid bij de selectie van een externe accountant en de monitoring van wettelijke controles. Dat deed hij aan de hand van drie uitgangspunten:

  1. Zij is professioneel kritisch naar de externe accountant;
  2. Zij stuurt erop dat het management van de onderneming opvolging geeft aan de aanbevelingen van de accountant;
  3. Zij communiceert duidelijk en transparant naar de aandeelhouders, onder meer over de wijze van selectie van de accountant.

Publicatie van onderzoeksuitkomsten

Begin 2021 treedt de AFM uitgebreider naar buiten met de inzichten en uitkomsten van haar onderzoek naar de rol van auditcommissies. 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel