Terug

Caribisch Nederland: aanpassing normbedragen per 1 mei 2020

Nieuws

praatballon

De normbedragen voor de berekening van maximaal te verstrekken krediet zijn aangepast en gelden vanaf 1 mei 2020. Deze normbedragen zijn wettelijk bepaald in artikel 2:5 van de Regeling financiële markten BES 2012 en worden jaarlijks in april door de minister van Financiën aangepast. Omdat de aanpassing van deze regeling vertraging heeft opgelopen, veranderen de normbedragen nu per 1 mei 2020.

Normbedragen maximaal te verstrekken krediet

De AFM heeft een rekenmodel ‘Model maximale kredietverstrekking’ gemaakt om het maximaal te verstrekken kredietbedrag te berekenen. In het Besluit financiële markten BES (artikel 7:17, derde lid) staat hoe de maandelijkse financieringsruimte van de klant moet worden bepaald. Voor de kredietwaardigheidstoets wordt een aanname gebruikt voor de vaste lasten van de aanvrager. De vaste lasten onderscheiden zich in een vaste component en een inkomensafhankelijke component. De vaste component, aangeduid als ‘normbedrag’, zijn de lokaal benodigde uitgaven om in een bepaald levensniveau te kunnen voorzien.

Wettelijke norm

De normbedragen worden vastgesteld voor de verschillende huishoudensamenstellingen. Bij de beoordeling worden ook de woonlasten betrokken. De normbedragen zijn bedoeld voor kredieten die vanaf 1 mei 2020 worden verstrekt. Het normbedrag voor het maximaal te verstrekken krediet is aangepast aan de prijsindexering. Op Bonaire stegen de prijzen vorig jaar met 1,3%, op Sint Eustatius met 0,7% en op Saba met 0,5%.

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar bes@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel