Terug

AFM waarschuwt beleggers voor PV-Finance, handelend onder de naam Vetonagroup Enterprises

Waarschuwing

Voorgevel AFM-gebouw

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor aanbiedingen van PV-Finance B.V., handelend onder de naam Vetonagroup Enterprises. PV-Finance biedt zogenaamde ‘pakketten’ met obligaties aan, waarbij aan beleggers wordt voorgespiegeld dat zij met het opgehaalde geld gaat investeren op Madagaskar. De AFM vermoedt dat er onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weglaten. Ook ziet de AFM dat minder dan 7% van het opgehaalde geld is besteed aan investeringen op Madagaskar en dat het overgrote deel van het opgehaalde bedrag is gebruikt voor andere doelen.

Onjuiste informatieverstrekking 

Gelet op de rekeningafschriften van PV-Finance, die in het bezit zijn van de AFM, vermoedt de AFM dat slechts een beperkt deel van het opgehaalde geld is besteed aan projecten op Madagaskar. Het overgrote deel van dat geld lijkt te worden besteed aan andere doelen. Zo wordt circa €308.000 overgemaakt aan rechtspersonen in Polen, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk zonder dat hiervoor enige logische verklaring is. Daarnaast ziet de AFM dat de voorgespiegelde rentes vermoedelijk worden uitbetaald met de inleg van de beleggers; er zijn geen andere inkomsten van waaruit PV-Finance de rentebetalingen zou kunnen voldoen. In het geval er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, kunnen consumenten de onderneming aanspreken en via een civiele procedure afdwingen dat de onderneming de regels naleeft.

Informatie

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM via telefoonnummer 0800-5400 540 (gratis). Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel