Terug

AFM legt boete op aan Bertholet en Jellema voor aanbieden obligaties Zonneperceel zonder prospectus

Maatregel

Bezwaar wordt gemaakt

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk hier de actuele stand van zaken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 twee bestuurlijke boetes van elk €75.000 opgelegd aan de heren J.C.N. Bertholet en S. Jellema. De boetes zijn opgelegd omdat verschillende ondernemingen onder de naam Zonneperceel obligaties aan het publiek hebben aangeboden zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus en de heer Bertholet en de heer Jellema daarvoor verantwoordelijk zijn.

Het aanbieden van effecten zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus is verboden. Beleggen in effecten, zoals aandelen en obligaties, brengt risico’s met zich. Met een prospectus krijgt een belegger inzicht in de risico’s van de effecten en de uitgevende instelling en kan hij zijn beleggingsbeslissing baseren op alle informatie die hij daarvoor nodig heeft.

De overtreding

In 2016 zijn onder de naam Zonneperceel verschillende ondernemingen opgericht die gronden aankochten in Nederland waarop zonneparken (weilanden met zonnepanelen) worden gerealiseerd. Onder de naam Zonneperceel werden door de verschillende ondernemingen obligaties aangeboden van €1.000 of €2.500 per stuk. Voor de uitgifte van obligaties is een door de AFM goedgekeurd prospectus vereist, behalve als de totale waarde van de aangeboden effecten onder een vrijstellingsgrens blijft (destijds €2,5 miljoen, inmiddels €5 miljoen over een periode van 12 maanden). Per onderneming kwam de waarde niet boven deze vrijstellingsgrens uit, maar omdat de verschillende Zonneperceel-ondernemingen in een groep met elkaar zijn verbonden, moeten de aanbiedingen bij elkaar worden opgeteld. De totale waarde van de aanbieding komt daarmee op bijna €13 miljoen. Daarom gold de verplichting om een goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen, wat verschillende Zonneperceel-ondernemingen hebben nagelaten. Door het ontbreken van een prospectus hebben beleggers hun beslissing om obligaties te kopen niet kunnen baseren op alle informatie die zij daarvoor nodig hadden en waar zij recht op hadden. Dat is een ernstige overtreding.

De AFM heeft besloten om de heren Jellema en Bertholet, gelet op hun positie als bestuurder en vertegenwoordiger van de ondernemingen, als feitelijk leidinggevers aan deze overtreding te beboeten. 

Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval boetes van €75.000 passend. Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2 miljoen. De ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven in dit geval geen aanleiding voor een verhoging of een verlaging van dit basisbedrag. Wel zijn de boetes op grond van de evenredigheid en draagkracht verlaagd tot €75.000. 

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel