Terug

AFM doet onderzoek naar risicomanagement van beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Nieuws

Zittende vrouw die nadenkt

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) start een onderzoek naar het risicomanagement van beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. De AFM verwacht dat zij hun integriteitsrisico’s in kaart brengen, analyseren en beheersen.

Bij het onderzoek kijkt de AFM hoe deze ondernemingen hun integriteitsrisico’s analyseren en naar hun beleid om deze risico’s te beheersen. Dat betreft onder meer risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. De AFM vindt het belangrijk dat ondernemingen deze risico’s verkleinen, ook voor ondernemingen zelf, die daarmee financiële, maatschappelijke en reputatieschade voorkomen.

Opstellen of verbeteren integriteitsrisicoanalyse

Uit een uitvraag in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet in 2018 bleek dat 87% van de beleggingsondernemingen en 97% van de beheerders van beleggingsinstellingen een proces hebben om integriteitsrisico’s te analyseren. De AFM verwacht van de ondernemingen die dat proces (nog) niet hebben, dat zij dit alsnog zo spoedig mogelijk inrichten. Ondernemingen die aangaven wel te beschikken over een integriteitsrisicoanalyse, moeten nagaan of deze (nog) voldoet. De Nederlandsche Bank biedt handvatten en ‘good practices’ om ondernemingen daarbij te helpen.

Delen bevindingen onderzoek

De AFM voert het onderzoek uit onder een aantal ondernemingen. Zij worden geïnformeerd over specifieke bevindingen. De AFM wil haar algemene bevindingen begin 2020 met de hele sector delen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel