Terug

Caribisch Nederland: erfpachtcanon verplicht meenemen in berekening werkelijke woonlast

Nieuws

nieuwsbericht-rekenmachine-goud-gevuld

Bij een koophuis is in veel gevallen sprake van erfpacht. Kredietaanbieders en adviseurs in Caribisch Nederland zijn vanaf 1 januari 2020 verplicht om de erfpachtcanon mee te nemen in de berekening van het maximaal te verstrekken krediet. De AFM past het rekenmodel per 1 januari 2020 op de website aan zodat de adviseurs het erfpachtcanon kunnen verwerken in de berekening van de werkelijke woonlast van de klant.

Het rekenmodel maximale kredietverstrekking

De kredietaanbieder of adviseur moet informatie inwinnen over de financiële positie van de consument. Daarbij is van belang dat de consument de lasten van deze maximale hypotheek of consumptief krediet wil en kan dragen. De situatie van de klant is het uitgangspunt. De AFM heeft een rekenmodel ‘Model maximale kredietverstrekking’ gemaakt om het maximaal te verstrekken kredietbedrag te berekenen. Onderdeel hiervan is de werkelijke woonlast. Onder de werkelijke woonlast wordt in ieder geval de netto huur of netto rentelast, de aflossing of premie ten behoeve van een opbouwproduct en de erfpachtcanon verstaan.

Verduidelijking werkelijke woonlasten in rekenmodel AFM

De AFM heeft geconstateerd dat er bij koophuizen in veel gevallen sprake is van erfpachtcanon die door de klant betaald moet worden. Deze betaling aan erfpacht maakt onderdeel uit van de werkelijke woonlasten van de klant. De AFM heeft de beschrijving van de werkelijke woonlasten verduidelijkt en heeft erfpachtcanon benoemd als onderdeel van de werkelijke woonlast. Kredietaanbieders en adviseurs moeten alle relevante woonlasten meenemen in hun berekening van het maximaal te verstrekken krediet. Dat geldt ook voor woonlasten die niet worden genoemd in het rekenmodel.

Heeft u nog vragen?

Stuur een mail naar bes@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel