Terug

Onderzoek naar (IFRS) financiële verslaggeving 2016 van beursgenoteerde ondernemingen

Nieuws

rapport

In 2017 en 2018 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan 6 ondernemingen mededelingen gedaan over één of meer aspecten van de financiële verslaggeving 2016.

De mededelingen gaan over:

  • het ten onrechte presenteren van een investering in een deposito als uitgaande kasstroom uit financierings-, in plaats van uit investeringsactiviteiten;
  • het niet expliciet benoemen van continuïteitsissues in het bestuursverslag; 
  • het niet nader uitsplitsen van de timeband van 1 jaar in het looptijdenoverzicht van de financiële verplichtingen; 
  • het ontbreken van een onderverdeling van alle immateriële activa met onbepaalde levensduur per kasstroom genererende eenheid; 
  • het ten onrechte in de winst- en verliesrekening presenteren van de interest component uit de operationele lease termijn als een deel van de netto rentebaten in plaats van in de post opbrengsten; 
  • het gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven in het bestuursverslag, zonder daarbij de richtsnoeren alternatieve prestatiemaatstaven ESMA 2015/1415nl volledig en/of juist in acht te nemen.

In één geval zijn voor een aantal individueel materiële pensioenplannen ten onrechte alleen toelichtingen op geaggregeerd niveau verstrekt.

De mededelingen zijn gedaan naar aanleiding van onderzoek van de AFM naar de juiste toepassing van verslaggevingsvoorschriften, met als doel om de betrouwbaarheid en relevantie van verslaggeving door ondernemingen te verhogen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel