Terug

ESMA publiceert aandachtsgebieden voor financiële verslaggeving 2018

Nieuws

esma-logo

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft op 26 oktober 2018 de European Common Enforcement Priorities (ECEP) 2018 gepubliceerd. In deze publicatie staat aan welke onderwerpen in de financiële verslaggeving 2018 in het bijzonder aandacht moet worden besteed door opstellers en hun accountants.

De publicatie is in samenwerking met de nationale toezichthouders op de financiële verslaggeving waaronder de AFM tot stand gekomen.

Allereerst vraagt ESMA aandacht voor specifieke issues voortvloeiend uit de toepassing van de nieuwe standaarden voor omzetverantwoordingen (IFRS 15) en de waardering van financiële instrumenten (IFRS 9). Ook wijst zij op de toelichtingen die samenhangen met de verwachte impact van de nieuwe standaard voor leasing (IFRS 16). Daarbij is het belangrijk dat ondernemingen specifieke toelichtingen verstrekken en dat issues die relevant zijn om de financiële prestaties en de financiële positie van ondernemingen te begrijpen op een informatieve wijze worden beschreven en uitgelegd.

Verder benadrukt ESMA de specifieke vereisten die betrekking hebben op andere delen van de financiële verslaggeving dan de jaarrekening. Zo wijst zij enerzijds op de toelichtingen over niet-financiële informatie in het bijzonder op milieu- en klimaataspecten, het geven van een uitleg indien er geen beleid is en niet-financiële prestatie-indicatoren. Anderzijds vraagt ESMA aandacht voor specifieke aspecten van de richtsnoeren van ESMA over alternatieve prestatie-indicatoren (APM’s), zoals de definitie en uitleg van APM’s en het principe van prominentie.

Tot slot benadrukt ESMA het belang van toelichtingen over de impact op de activiteiten van ondernemingen in verband met het besluit van het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie te verlaten (Brexit).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel