Terug

AFM reageert op consultatie voorontwerp langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Nieuws

praatballon

De AFM heeft op 14 maart gereageerd op het voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders. Het voorontwerp is onlangs aan de markt voorgelegd door de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid.

De AFM zet zich in voor eerlijke, transparante en duurzame financiële markten. Verantwoord aandeelhouderschap is daarbij essentieel. De AFM constateert dat het voorontwerp bijdraagt aan een betere verankering van rechten én plichten van aandeelhouders. Op 3 punten kan de betrokkenheid van de aandeelhouder echter nog beter gewaarborgd worden, aldus de AFM.

Zo wil de AFM dat aandeelhouders het recht krijgen te stemmen over het bezoldigingsverslag, ook bij kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen. In het bezoldigingsverslag legt de vennootschap verantwoording af over de bezoldiging van bestuurders. Daarnaast pleit de AFM voor meer transparantie over transacties waarbij bestuurders, commissarissen of grootaandeelhouders een tegenstrijdig belang hebben. Ook is de AFM van mening dat tussenpersonen geen aparte kosten in rekening zouden mogen brengen aan aandeelhouders die willen deelnemen aan een stemming of een aandeelhoudersvergadering.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel