Terug

AFM legt boete op aan B.A. van Doorn & Comp. B.V. voor niet (onverwijld) melden redelijk vermoeden van gebruik van voorwetenschap

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 april 2017 een bestuurlijke boete van €50.000 opgelegd aan B.A van Doorn & Comp. B.V. (Van Doorn). De boete is opgelegd vanwege het niet (onverwijld) melden van een redelijk vermoeden van het gebruik van voorwetenschap door een van haar cliënten. Dat is een overtreding van artikel 5:62, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) (oud).

Dit artikel verplicht een beleggingsonderneming die een redelijk vermoeden heeft dat een transactie of een opdracht tot een transactie waarvoor zij in of vanuit Nederland werkzaamheden heeft verricht in strijd is met het verbod op het gebruik van voorwetenschap, dit onverwijld aan de AFM te melden. De AFM hecht grote waarde aan de meldingen van beleggingsondernemingen van een redelijk vermoeden van handel met gebruik van voorwetenschap of marktmanipulatie. Deze meldingsplicht ontmoedigt namelijk niet alleen om gebruik te maken van voorwetenschap. De meldingen ondersteunen de AFM ook in haar toezicht op marktmisbruik.

Van Doorn heeft haar cliënt een e-mail gestuurd waarin zij onderbouwt waarom zij de aankoop van aandelen in een bepaalde onderneming uitermate speculatief vindt. Ondanks het advies gaf de cliënt dezelfde dag opdracht tot aankoop die dag van aandelen in die onderneming. De opdracht heeft Van Doorn dezelfde dag uitgevoerd. Van Doorn was ermee bekend dat haar cliënt beschikte over connecties in de sector. Diezelfde dag verscheen een bericht dat een positieve invloed had op de koers van de door de cliënt van Van Doorn gekochte aandelen. Van Doorn heeft kennis genomen van de koersstijging die hier op volgde.

Op basis van deze feiten en omstandigheden is de AFM van mening dat Van Doorn een redelijk vermoeden had van het gebruik van voorwetenschap door haar cliënt. De AFM is van oordeel dat Van Doorn door deze transactie niet te melden artikel 5:62, eerste lid, Wft (oud) heeft overtreden. Het basis boetebedrag voor overtreding van artikel 5:62, eerste lid, Wft (oud) bedraagt €500.000. Dit bedrag is verlaagd tot €50.000 vanwege de draagkracht van Van Doorn.

Van Doorn heeft bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit, waarop de AFM een beslissing heeft genomen. De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard en het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete in stand gelaten. Tegen deze beslissing op bezwaar heeft Van Doorn op 3 november 2017 beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Op 14 februari 2018 heeft de Rechtbank Rotterdam het beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat het te laat was ingediend. Tegen deze uitspraak heeft Van Doorn verzet gedaan. De rechtbank Rotterdam heeft het verzet op 5 juli 2018 ongegrond verklaard.

Artikel 5:62, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht is vervallen per 11 augustus 2016. Deze meldingsplicht is nu opgenomen in artikel 16, tweede lid, Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening marktmisbruik).

De volledige besluiten kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). 

Journalisten kunnen contact opnemen met Michiel Gosens, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2771 of michiel.gosens@afm.nl.

           

Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Verzet
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
19 april 2017 30 mei 2017 17 augustus 2017 (1) 3 november 2017 14 februari 2018 (2) 26 maart 2018 5 juli 2018 (3)

 

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard en het boetebesluit in stand gelaten, onder aanvulling van de motivering.
(2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.
(3) De rechtbank Rotterdam heeft het verzet ongegrond verklaard.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel