Terug

AFM legt boete op aan De Groot, eigenaar van Perfect Hypotheken

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 4 december 2014 een boete opgelegd van €4.000 aan de heer De Groot, enig aandeelhouder van en bestuurder bij Perfect Hypotheken B.V. (Perfect Hypotheken). De Groot krijgt deze boete omdat hij vanuit die hoedanigheid feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtredingen van Perfect Hypotheken. Er is ook een boete opgelegd door de AFM aan Perfect Hypotheken B.V

Werkwijze Perfect Hypotheken

Vanaf juli 2009 tot mei 2013 heeft Perfect Hypotheken verschillende overtredingen begaan. Aan klanten werden (deels onderhands) geldleningen verstrekt terwijl Perfect Hypotheken daarvoor geen vergunning had. Een deel van deze leningen bestond uit polisvoorschotten. Een polisvoorschot was een lening die verstrekt werd aan klanten met een beleggingsverzekering die was verpand in verband met een hypothecaire geldlening. Door het polisvoorschot konden klanten direct beschikken over (een deel van) de waarde uit de beleggingsverzekering, waardoor zij tegen gunstigere voorwaarden een nieuwe hypothecaire lening konden krijgen. Het verstrekte polisvoorschot werd afgelost op het moment dat de klant de beschikking kreeg over de waarde uit de beleggingsverzekering.

Daarnaast verstrekte Perfect Hypotheken zogenaamde passeerkredieten. Een passeerkrediet was ervoor bedoeld om een lening die was geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) af te lossen. In veel gevallen was aflossing namelijk een voorwaarde voor de hypotheekaanbieder voor het verstrekken van een hypothecaire lening. Het door Perfect aangeboden passeerkrediet werd niet geregistreerd bij het BKR. Daardoor bleef het krediet buiten het zicht van de hypotheekaanbieder. Uit het onderzoek van de AFM is eveneens gebleken dat Perfect Hypotheken het passeerkrediet niet meenam in het hypotheekadvies. 

Door de werkwijze van Perfect Hypotheken waarbij zij klanten zonder vergunning krediet heeft aangeboden en dit krediet niet bij haar advies betrok, heeft Perfect Hypotheken geen beleid gevoerd dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgde. Hierdoor bestond een gevaar op overkreditering en was er sprake van een verstoring van het gelijke speelveld tussen financieel dienstverleners. 

Perfect geeft aan dat zij na het optreden door de AFM haar werkwijze heeft aangepast.  

Boetehoogte

Ten tijde van boeteoplegging stond voor onderhavige overtreding een vast boetebedrag van €6.000. Omdat De Groot enig aandeelhouder is van Perfect Hypotheken die ook is beboet, heeft de AFM de boete aan De Groot gematigd tot €4.000. Deze boete is op 26 juli 2017 onherroepelijk geworden en wordt daarom nu door de AFM gepubliceerd.

Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
04-12-2014 09-01-2015

07-05-2015 (1)

30-07-2015 (2)          

16-06-2015 23-06-2016 (3) 02-08-2016 26-07-2017 (4)

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) De AFM heeft een wijzigingsbesluit genomen.
(3) De Rechtbank Rotterdam heeft de boete in stand gelaten.
(4) Het CBb heeft de boete in stand gelaten.

 

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel