Terug

AFM legt boete op aan Florentis voor overtreding provisieverbod

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk hier de actuele stand van zaken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 mei 2017 een boete van €100.000 opgelegd aan Florentis Uitvaartverzekeringen N.V. (Florentis). De boete is opgelegd omdat Florentis aan een tussenpersoon provisie heeft betaald voor het bemiddelen in uitvaartverzekeringen. Hiermee heeft Florentis het provisieverbod overtreden.

Verkapte provisieverstrekking

Florentis heeft mee gewerkt aan een constructie die ertoe leidde dat het provisieverbod werd omzeild. Florentis heeft met een tussenpersoon afgesproken dat 4 werknemers op haar loonlijst werden geplaatst. Zij heeft een jaar lang de salariskosten van deze werknemers voldaan (voor een bedrag van €87.766). Het klantenbestand werd voor €1 gekocht van dezelfde tussenpersoon.

Feitelijk veranderde er nauwelijks iets. De werknemers bleven vanuit het kantoor van de tussenpersoon werken en werden aangestuurd door de tussenpersoon die overigens zelf ook werd betaald door Florentis (voor een totaalbedrag van €64.377). De AFM vindt daarom dat er sprake is van verkapte provisieverstrekking. Klanten zijn niet op de hoogte gesteld van deze afspraken.

De samenwerking tussen Florentis en de tussenpersoon heeft geduurd van 1 mei 2013 tot 8 mei 2014. Tot 8 mei 2014 beschikte Florentis over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het uitoefenen van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar. De vergunning van Florentis is door DNB ingetrokken.

Boete

De AFM meent dat in dit geval sprake is van een gemiddelde ernst van de overtreding en een gemiddelde verwijtbaarheid van de overtreder. De AFM vindt een boete van €100.000 voor Florentis in dit geval passend.

Doel provisieverbod

Door het provisieverbod bij onder meer uitvaartverzekeringen, betalen klanten hun financiële dienstverlener tegenwoordig rechtstreeks. Adviseurs en bemiddelaars mogen voor dit product geen vergoeding (provisie) meer ontvangen van de aanbieder. Het provisieverbod zorgt ervoor dat de adviseur of bemiddelaar zich volledig kan richten op de klant. Florentis heeft de band met de bemiddelaar juist laten bestaan.

Het volledig besluit kunt u hiernaast vinden in PDF-formaat.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2435 of yolanda.bieckmann@afm.nl.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel