Terug

AFM wijzigt Nrgfo Wft

Nieuws

praatballon

In de zomer van 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) geconsulteerd. De daarin voorgestelde wijzigingen hangen onder meer samen met de inwerkingtreding van de Europese PRIIPs-verordening (de Verordening). In aanvulling op deze wijzigingen vindt er ook een aantal technische aanpassingen plaats in de Nrgfo.

Op de consultatie die van 22 mei tot en met 3 juli 2017 duurde, zijn door de AFM 4 reacties ontvangen. De aanpassing treedt in werking op 1 januari 2018.

Europese PRIIPs-verordening

Met ingang van 1 januari 2018 geldt deze verordening voor een groot aantal beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent. PRIIPs staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten). De verordening introduceert voor deze producten de verplichting om een essentiële-informatiedocument (Eid) op te stellen en te verstrekken aan retailbeleggers.

Afschaffing Financiële Bijsluiter

Op dit moment geldt in Nederland voor complexe producten een verplichte Financiële Bijsluiter. Omdat veel complexe producten vanaf 1 januari 2018 onder de reikwijdte van de verordening vallen, vervalt per 1 januari 2018 de verplichting voor de Financiële Bijsluiter. In de Nrgfo komen de bepalingen over de Financiële Bijsluiter te vervallen.

Voor derdepijlerpensioenproducten wordt vanaf 1 januari 2018 de verplichting geïntroduceerd om in plaats van een Financiële Bijsluiter een informatiedocument op te stellen dat qua vorm en inhoud gebaseerd is op het Eid, het Essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten. De inhoud hiervan wordt uitgewerkt in de Nrgfo.

Wijzigingen voor reclames en offertes

De inwerkingtreding van de verordening en de afschaffing van de Financiële Bijsluiter heeft ook gevolgen voor de manier waarop aanbieders van complexe producten mogen communiceren over de rendementen van hun producten in bijvoorbeeld reclame-uitingen en offertes. Daarom zijn in de Nrgfo ook aanpassingen gedaan voor de berekening en presentatie van kosten, risico’s en rendementsprognoses in verschillende (pre)contractuele informatie van complexe beleggingsproducten en derdepijlerpensioenproducten.

MIFID II-verordening

In verband met de invoering van de MIFID II-verordening op 3 januari 2018 wordt in deze Nrgfo-wijziging ook een aantal geringe wijzigingen doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn niet geconsulteerd en treden op 3 januari 2018 in werking.

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel