Terug

Compensatie rentederivaten? Uiterlijk 30 september melden bij uw bank

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

Hebt u als mkb’er na 1 januari 2005 een rentederivaat afgesloten? Dan hebt u mogelijk recht op compensatie door de bank onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Banken nemen echter niet altijd actief contact op voor de compensatie. Dat moet u in sommige situaties zelf doen. En uiterlijk 30 september 2017. Na die datum is de bank niet verplicht uw verzoek in behandeling te nemen.

Banken compenseren mkb’ers voor afgesloten rentederivaten op basis van het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Klanten die na 1 januari 2005 een rentederivaat hebben afgesloten dat oorspronkelijk zou lopen tot na 1 april 2011, maar dat vóór 1 april 2011 is geëindigd, worden niet door de bank benaderd. Deze klanten moeten uiterlijk 30 september zelf contact met de bank opnemen. Klanten van wie het derivaat vóór 1 april 2011 is gewisseld van bank, moeten uiterlijk 30 september contact opnemen met de bank waar het rentederivaat vóór 1 april 2011 liep.

Banken zijn niet verplicht om aanmeldingen in behandeling te nemen die na 30 september 2017 binnenkomen.

Klanten met een rentederivaat dat liep tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 worden actief benaderd door hun bank. Deze klanten hoeven dus niet zelf actie te ondernemen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel