Terug

Monitoring Commissie Accountancy levert goede bijdrage in complex veranderproces accountancysector

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

Het rapport "In het publiek belang: nog veel werk aan de winkel”, dat vandaag is gepubliceerd door de Monitoring Commissie Accountancy (MCA), levert een goede bijdrage in het complexe veranderproces van de accountancysector. Sinds september 2014 spant de accountancysector zich in om de noodzakelijke kwaliteitsverbetering in accountantscontroles te realiseren. Ook cultuur- en gedragsaspecten staan daarbij centraal.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderschrijft de bevinding in het rapport dat het in een veranderproces niet enkel om het doorvoeren van maatregelen moet gaan. De sector zou nadrukkelijk ook de effecten daarvan zichtbaar moeten maken; laten zien hoe de inspanningen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van accountantscontroles. De MCA houdt de sector de spiegel voor met de vraag of de oorzakenanalyse van de problematiek in de sector volledig genoeg is geweest. De AFM sluit zich in deze aan bij het MCA-rapport. Het is gedurende het reeds ingezette veranderproces zeker zinvol de oorzakenanalyse stelselmatig te herijken.

De AFM is verheugd te kunnen constateren dat het MCA-rapport complementair is aan eerdere rapportages van de AFM. De AFM richt zich in haar rapportages primair op individuele accountantsorganisaties, een bepaald segment of onderzoeksthema en maakt een zorgvuldige analyse van de kwaliteit en voortgang van de veranderagenda binnen de accountantsorganisaties. Het MCA-rapport geeft een meer algemeen en overkoepelend beeld van de fundamentele uitdagingen waar de sector in z'n geheel voor staat.

De AFM ziet dat de OOB-accountantsorganisaties (die onder meer beursgenoteerde ondernemingen controleren), zich inzetten voor het doorvoeren van de verbetermaatregelen en veranderingen. Tegelijkertijd constateert de AFM ook dat er nog veel werk te doen valt. De AFM legt in haar toezichtactiviteiten in 2016 de focus op gedrag en cultuur, governance en beheersing bij alle OOB-accountantsorganisaties. Medio 2017 zal de AFM rapporteren over de implementatie, de borging van de verandermaatregelen bij de OOB-accountantsorganisaties en de kwaliteit van de controles van de Big 4-accountantsorganisaties.

Informatie voor de pers:

Voor vragen kunnen journalisten contact opnemen met Yvonne van de Kuil, woordvoerder AFM, via 06 - 2701 5557 of per e-mail yvonne.van.de.kuil@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel