Terug

Vereisten rapportage referentiedata MAR uitgesteld

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

megafoon

De vereisten voor de rapportage van instrument-referentiedata van de nieuwe regeling marktmisbruik (MAR art. 4) worden tot nader order uitgesteld. De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft geconstateerd dat de benodigde ICT-systemen niet op tijd gereed zijn.

Vanaf 3 juli 2016 vervallen de nationale marktmisbruikregels en wordt de nieuwe Europese Verordening marktmisbruik van kracht.

ESMA en de nationale toezichthouders bouwen rapportagesystemen die naast MAR art. 4 ook gebruikt gaan worden voor de nieuwe regelgeving van MIFID II (MiFIR art. 27). De invoeringsdatum van MIFID II is uitgesteld tot 3 januari 2018, om toezichthouders en ondernemingen de tijd te geven hun systemen op tijd gereed te hebben.

De reden voor uitstel van MAR art. 4 is dat de benodigde ICT-systemen voor MAR en MIFID II vanuit een integrale projectaanpak worden voorzien. ESMA heeft geconstateerd dat deze systemen niet per 3 juli 2016 gereed zijn, waardoor dit deel van de regelgeving pas later ingevoerd kan worden.

Van handelsplatformen wordt verwacht dat zij hun huidige rapportage op basis van MIFID I continueren.

Informatie over de nieuwe invoeringsdatum voor MAR art. 4 volgt eind 2016. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) sluit zich aan bij dit besluit van ESMA.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel