Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan financieel adviseur Storms

Maatregel

Beslissing op bezwaar: boete/lod blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 april 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Marcel Storms. Storms is bestuurder van EMSTO Advies B.V. De AFM vermoedt dat Storms adviseert over en/of bemiddelt in onder andere hypotheken zonder AFM-vergunning.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
21-04-2016 01-06-2016 14-11-2016 (1)

(1) De AFM heeft de bezwaren deels niet-ontvankelijk verklaard en voorts ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering. De last onder dwangsom is onherroepelijk geworden nu tegen de beslissing op bezwaar geen beroep is ingesteld.  

Om te kunnen beoordelen of hij hiermee daadwerkelijk de wet overtreedt, heeft de AFM Storms om informatie gevraagd. Omdat Storms niet volledig heeft voldaan aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft de AFM hem door deze maatregel gelast deze informatie alsnog te geven.

Geen vergunning

De AFM beschikt over informatie waaruit blijkt dat Storms consumenten thuis bezoekt en zich voordoet als een bemiddelaar die nauw samenwerkt met een vergunninghouder, waardoor hij zelf niet over een AFM-vergunning hoeft te beschikken. Het is verboden om zonder AFM-vergunning te adviseren over en te bemiddelen in financiële producten. De AFM heeft Storms om informatie hierover gevraagd, maar hij heeft tot op heden niet alle gevraagde informatie gegeven. Daarom is hij sinds 10 mei 2016 verplicht een dwangsom te betalen. Iedere dag dat hij niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000. Inmiddels is het maximum van €50.000 bereikt. Dit bedrag moet Storms aan de AFM betalen.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom kan een onderneming of een persoon worden opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de last is voldaan, moet de onderneming/persoon een geldsom betalen.

Bij vragen over dit bericht of over andere zaken, kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel