Terug

AFM voert beleidsregel incident Wft/BGfo niet in

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballonnen

De AFM heeft in 2015 een concept 'beleidsregel incident Wft/BGfo' ter consultatie voorgelegd aan de markt. Deze consultatie van de beleidsregel kwam voort uit de vraag van marktpartijen naar de invulling van het begrip incident. De reacties op de consultatie hebben geresulteerd in nieuwe inzichten, die ertoe hebben geleid dat de AFM op dit moment de beleidsregel niet invoert.

Met een beleidsregel wilde de AFM aan de markt uitleg geven over de invulling van het begrip incident, zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). De verplichting tot het melden van incidenten aan de AFM is een open norm, in de zin dat de wet geen nadere invulling geeft aan het begrip incident dan de definitie in artikel 1 BGfo. De voorgestelde beleidsregel zou van toepassing zijn op verschillende typen ondernemingen: financiële dienstverleners, beleggingsondernemingen, icbe’s, beheerders en bewaarders van een icbe, pensioenbewaarders en (beheerders van) beleggingsinstellingen voor zover aan niet-professionele beleggers in Nederland wordt aangeboden.

Op basis van de reacties op de consultatie heeft de AFM besloten om de voorgelegde beleidsregel niet in te voeren, omdat deze de naleving en het toezicht onvoldoende dient. Zo sluit de generieke vorm van de voorgestelde beleidsregel onvoldoende aan bij de onderling zeer verschillende typen ondernemingen, en verhoudt zij zich moeilijk tot de idee van de eerder genoemde open norm. In het feedback statement licht de AFM dit verder toe. Overigens, de verplichting tot het melden van incidenten blijft uiteraard ongewijzigd van kracht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel