Terug

AFM en DNB verruimen toegang markt met ‘Maatwerk voor Innovatie’

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

De financiële toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) verruimen de toegang voor innovatieve diensten tot de markt voor financiële dienstverlening door middel van een nieuwe aanpak, ‘Maatwerk voor Innovatie’ (Regulatory sandbox). Mede aangezet door de snelle financieel-technologische ontwikkelingen wordt bij het toelaten van nieuwe innovatieve dienstverlening voortaan nadrukkelijk gekeken naar de ruimte die de wetgever biedt bij de naleving van de regels. Ook wordt bestaand beleid opnieuw bekeken en zo nodig aangepast in het licht van de nieuwe ontwikkelingen.

Dat staat in het vandaag door AFM en DNB gepubliceerde document ‘Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector: Vervolgstappen markttoegang, vergunningen en toezicht’, dat als bijlage is bijgevoegd bij een eveneens vandaag verstuurde brief van minister van Financiën Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.
 
Doel van de verruiming is er voor te zorgen dat marktpartijen hun innovatieve financiële producten, diensten of bedrijfsmodellen zonder onnodige belemmeringen in de markt kunnen zetten. Daarbij is de kern van het ‘Maatwerk voor Innovatie’ dat de toezichthouders bij de beoordeling van innovatieve concepten nadrukkelijk kijken naar het achterliggende doel van de regelgeving. Als het innovatieve initiatief daaraan tegemoet komt, zal de toezichthouder de wettelijke ruimte benutten die zij heeft om maatwerk te bieden. De normen die voortvloeien uit het toezicht worden daarbij gehandhaafd, maar met een invulling die innovatie accommodeert.
 
Naast het ‘Maatwerk’ kan met ingang van 2017 ook gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om actief te zijn op basis van een deelvergunning, een vergunning met voorschriften of een opt-in vergunning. Deze mogelijkheden waren eerder dit jaar onderwerp van het gezamenlijke discussiedocument ‘Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector’, waar via de InnovationHub van AFM en DNB door partijen in de markt op gereageerd kon worden.

Bij de InnovationHub van AFM en DNB kwamen in het eerste half jaar 114 verzoeken om informatie binnen van marktpartijen over innovatieve initiatieven in de financiële sector. Ruim driekwart van de vragen betroffen markttoegang en vergunningenbeleid, waarbij innovaties in de sfeer van het betalingsverkeer (mede in verband met de nieuwe betaalrichtlijn PSD2) en de blockchain-technologie de boventoon voerden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Gosens, woordvoerder AFM, via 06-4664 4024 of michiel.gosens@afm.nl.

(Klik op de afbeelding voor de volledige infographic)

innovationhub-intro

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel