Terug

Boete Paarlberg herroepen door AFM

Maatregel

Beslissing op bezwaar: boete/lod wordt herroepen (= vernietigd)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 december 2014 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer M.S. Paarlberg. Bij beslissing op bezwaar van 6 oktober 2015 heeft de AFM besloten de bestuurlijke boete te herroepen. Het boetebesluit zag op overtreding van de plicht tot het melden van een bepaald aandelenbelang.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16-12-2014 27-01-2015 06-10-2015 (1)

(1) De AFM heeft het Boetebesluit herroepen.

De reden om het boetebesluit te herroepen is dat de AFM naar aanleiding van het bezwaar van de heer Paarlberg haar beslissing heeft heroverwogen en tot de conclusie is gekomen dat hij niet wordt geacht te beschikken over het aandelenbelang waarvoor de meldplicht geldt, en dat daarmee op hem geen meldplicht rustte.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel