Terug

Drie jaar short sell-registers: meer transparantie voor beleggers

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

De Short Sell Verordening, die voorschrijft dat marktpartijen netto short-posities melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is sinds 1 november 2012 van kracht. Na drie jaar concludeert de AFM dat de belangrijkste doelen zijn bereikt.

In de afgelopen drie jaar heeft de AFM een groei van het aantal meldingen gezien

Er is meer transparantie over netto short-posities voor beleggers, Europese toezichthouders hebben gebruik gemaakt van hun interventiebevoegdheden in exceptionele situaties en de afwikkelingsrisico’s van ongedekte shorttransacties zijn beperkter.

Meer meldingen

In de afgelopen drie jaar heeft de AFM een groei van het aantal meldingen gezien. Gemiddeld ontvangt de toezichthouder 25 meldingen per dag. Afgelopen zomer heeft ze de 10.000ste melding ontvangen.

De hoogste short sell-positie gedurende één dag was gelijk aan 6,27%. Bijna de helft van de meldingsplichtigen beschikt over een netto short-positie in het aandelenkapitaal van één onderneming. Ruim de helft van de meldingsplichtigen komt uit de Verenigde Staten.

Europese toezichthouders interveniëren en afwikkelingsrisico’s zijn afgenomen

Enkele Europese toezichthouders hebben gebruik gemaakt van de interventiebevoegdheden die de verordening biedt. Dit heeft geleid tot enkele kortdurende maatregelen (gedurende één handelsdag) en drie langdurende maatregelen (gedurende een periode van maximaal drie maanden).

Op dit moment is er één langlopende maatregel van kracht. Deze is geldig tot 9 november 2015.

Deze toezichthouders hebben zo de risico’s voor de financiële stabiliteit en het marktvertrouwen kunnen beperken.

Daarnaast dragen de beperkingen op ongedekte short-transacties die de verordening oplegt bij aan de afname van afwikkelingsrisico’s.

Maatregelen door de AFM

Marktpartijen moeten netto short-posities melden bij de AFM. Ze kunnen daarvoor het formulier gebruiken dat op de site van de toezichthouder staat. Meldingen vanaf 0.5% en elke 0.1% daarboven worden openbaar gemaakt via het register short selling.

Voor het te laat melden van netto short-posities heeft de AFM tot nu toe één bestuurlijke boete opgelegd en 26 waarschuwingen gegeven. De AFM heeft daarnaast bij meerdere marktpartijen nagevraagd op basis van welke informatie zij tot een netto short-positie zijn gekomen. Ook heeft de toezichthouder informatie opgevraagd over gedane transacties en over de regelingen die partijen hebben getroffen, zodat ze gedekt een short-positie zijn aangegaan.

Aandacht voor ontwikkelingen

Door strikt toe te zien op de naleving van de verordening en door passende sancties op te leggen indien de verordening wordt overtreden, draagt de AFM bij aan de doelstellingen van de verordening. De AFM zal dit blijven doen en zal, samen met ESMA en andere bevoegde autoriteiten, erop toezien dat de verordening in lijn blijft met toekomstige (economische) ontwikkelingen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel