Terug

Zorgverzekeraars verbeteren productontwikkeling aanvullende zorgverzekeringen na onderzoek AFM

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

De zorgverzekeraars hebben over het algemeen hun productontwikkelings- en reviewproces voor aanvullende zorgverzekeringen goed ingericht. Een belangrijk aandachtspunt is wel de kritische blik op het eigen productaanbod. De zorgverzekeraars hebben aangegeven het proces op bepaalde onderdelen te willen verbeteren en meer in lijn te brengen met het belang van de klant. Aanleiding hiervoor is een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de productontwikkelings- en reviewprocessen van zorgverzekeraars en hun aanbod van aanvullende zorgverzekeringen. De toezichthouder heeft haar bevindingen besproken met de zorgverzekeraars die betrokken waren bij het onderzoek.

In haar onderzoek heeft de AFM bij zorgverzekeraars een strak en gedetailleerd proces gezien met duidelijk belegde verantwoordelijkheden. Het proces is prominent ingebed in de organisatie, het maakt deel uit van de planningscyclus en een tijdige evaluatie van producten en processen is geborgd. Ook sluiten de productontwikkelings- en reviewprocessen voldoende aan op andere processen in de keten van het financiële product, zoals de klachtenprocedure. Een belangrijk aandachtspunt is wel de kritische blik tijdens de ontwikkeling van een aanvullende zorgverzekering. Tijdens het proces moeten verzekeraars onder meer kritisch kijken naar de toegevoegde waarde van de aanvullende zorgverzekering voor de consument. Het komt vaak neer op het stellen van de juiste, kritische vragen als een product wordt ontwikkeld en geëvalueerd. Zorgverzekeraars gaan hiermee aan de slag.

Productaanbod

Een van de gevolgen van een onvoldoende kritische blik is het grote aanbod van aanvullende zorgverzekeringen die wat betreft dekking weinig van elkaar verschillen. Het productaanbod wordt daardoor onnodig onoverzichtelijk voor de consument. Daarnaast is het belangrijk dat bij de ontwikkeling van een aanvullende zorgverzekering een analyse wordt gemaakt van de behoeftes van klanten. Zorgverzekeraars kunnen ieder voor zich bepalen of een product nuttig is, en of de inhoud en werking van de aanvullende zorgverzekering overeenkomt met de verwachtingen van consumenten.

Vergoeding versus premie

Aanvullende zorgverzekeringen kennen bepaalde dekkingen, waarvan de consument en de zorgverzekeraar op voorhand kunnen inschatten dat hiervan (volledig) gebruik wordt gemaakt. Hierbij valt te denken aan vergoedingen voor brillen of lenzen, of voor orthodontie. Consumenten lopen bij deze dekkingen op voorhand het risico dat de premies hoger kunnen uitvallen dan een eventuele vergoeding. Daar staat wel tegenover dat bepaalde zorg op basis van de dekking toegankelijker wordt voor de consument omdat de premie gespreid kan worden betaald. De zorgverzekeraars zijn van plan een duidelijkere afweging te maken of bepaalde dekkingen in de aanvullende zorgverzekering thuishoren.

‘Snipperdekking’

Aanvullende zorgverzekeringen kennen veel verschillende dekkingen en vergoedingsmethodieken. Er bestaat een spanning tussen het enerzijds betaalbaar houden van een dekking en het niet te ver inperken van een dekking anderzijds. De AFM vindt dat het opnemen van een dekking met een te lage vergoeding (‘snipperdekking’) in de aanvullende zorgverzekering niet wenselijk is voor de consument. Elke dekking zou op zich zelf nuttig moeten zijn. Uit het onderzoek blijkt dat ‘snipperdekkingen’ in de praktijk vooralsnog niet op grote schaal voorkomen. Echter, om te voorkomen dat dit in de toekomst verandert, verwachten wij dat zorgverzekeraars hier aandacht voor hebben door per dekking een ondergrens te bepalen.

Een uitgebreidere toelichting op de uitkomsten van het onderzoek, is als PDF-download beschikbaar op deze pagina.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel