Terug

Belangrijke nieuwe informatie over vakbekwaamheid

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

In de afgelopen maanden hebben zich relevante ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van vakbekwaamheid. In dit bericht gaan wij in op deze ontwikkelingen. Daarnaast krijgt u een update van het aantal examens nieuwe stijl dat is afgegeven en wordt informatie gegeven over de consequenties wanneer een adviseur niet tijdig de juiste diploma’s heeft.

Mijlpaal: Ruim 100.000 diploma’s

Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe vakbekwaamheidseisen van kracht. Dit betekent onder meer dat voortaan alle adviseurs een relevant vakdiploma moeten hebben. Tot nu toe zijn er al meer dan 100.000 examens nieuwe stijl succesvol afgelegd. De groep van adviseurs die voldoet aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen is in hoog tempo gegroeid en wordt iedere dag groter. Dat is positief nieuws.

Wijzigingen in de nieuwe vakbekwaamheidseisen

Op 16 juni jongstleden heeft de minister van Financiën een aantal besluiten genomen op het gebied van vakbekwaamheid van financiële adviseurs. Hieronder volgt een overzicht van de besluiten.

Verlenging van de overgangstermijn
De overgangstermijn voor de diplomaplicht (overgangsregime) is verlengd tot 1 januari 2017. Het CDFD zal dan ook tot 31 december 2016 PEplus-examens blijven aanbieden, naast de doorlopend beschikbare initiële Wft-examens.

Wijzigingen PE-systeem
De minister van Financiën heeft twee wijzigingen aangebracht in het PE-systeem:

  1. PE op beroepskwalificatieniveau
    Voorheen was het zo geregeld dat per module een PE-examen moest worden afgenomen. Dit systeem is gewijzigd. Vanaf 1 januari 2017 doet een adviseur een PE-examen op beroepskwalificatieniveau. Dit betekent bijvoorbeeld dat een Adviseur hypothecair krediet nog maar één PE-examen moet afleggen in plaats van drie (voor de modules basis, vermogen en hypothecair krediet). Voor de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet legt u periodiek 1 PE-examen af, in plaats van een PE-examen voor de losse modules Basis, Vermogen en Hypothecair Krediet. In plaats van 3 PE-examens legt u er in dit voorbeeld slechts 1 af.  
  2. PE collectief
    Een andere wijziging is dat voor de reguliere PE-verplichtingen niet langer een individuele PE-termijn van 36 maanden geldt, maar een collectieve PE-termijn wordt ingesteld. De eerste collectieve PE-periode loopt tot 1 april 2019. Dit betekent dat een adviseur met een diploma nieuwe stijl tot 1 april 2019 de tijd heeft om het PE-certificaat te halen. De tweede PE-periode start op 1 april 2019 en loopt af op 31 maart 2022. Een adviseur heeft gedurende deze hele termijn de tijd om het verplichte PE-certificaat te halen. Door het invoeren van een collectieve PE-termijn, heeft elke adviseur evenveel voordeel van het verlengen van de overgangstermijn.

Ontheffing vakbekwaamheidseisen in schrijnende gevallen
De AFM gaat in overleg met het CDFD, het ministerie van Financiën en de markt de wettelijke ontheffingsmogelijk voor schrijnende gevallen nader uitwerken. De AFM verwacht in het najaar via een publicatie meer duidelijkheid te kunnen geven.

Wat als u niet (tijdig) voldoet aan de vakbekwaamheidseisen?

Een adviseur die na het aflopen van het geldende overgangsregime niet in het bezit is van een geldig vakdiploma, mag niet adviseren. Als er op dat moment binnen uw onderneming geen adviseurs werken met een geldig vakdiploma voor bepaalde beroepskwalificaties, dan mag uw onderneming op deze onderdelen geen klanten (meer) adviseren.

U dient in die gevallen aan ons door te geven voor welke producten uw onderneming (tijdelijk) niet meer adviseert. De consequentie is dat we uw registratie in het vergunningenregister aanpassen. Door deze aanpassing wordt voor marktpartijen en klanten zichtbaar dat uw onderneming, voor producten waarvoor er binnen uw onderneming geen vakdiploma’s zijn, niet mag adviseren.

Als er binnen uw onderneming weer een geldig vakdiploma aanwezig is, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Wij passen uw vergunning weer aan waardoor u wel weer kunt adviseren en dit ook voor marktpartijen en klanten zichtbaar is.

Volgend jaar wordt u uitgebreid geïnformeerd over de wijze waarop u bij ons kunt melden dat u voor bepaalde onderdelen van uw vergunning (tijdelijk) niet meer adviseert.

Als we door middel van controles constateren dat uw onderneming de vakbekwaamheidseisen overtreedt kunnen we formele maatregelen treffen. Wanneer er geen adviseurs in dienst zijn met een geldig vakdiploma passen we uw vergunning aan zoals hiervoor beschreven.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel