Terug

Pas op met oversluiten beleggingsverzekering!

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

waarschuwing

De AFM vindt het belangrijk dat consumenten met een beleggingsverzekering worden benaderd voor een hersteladvies over deze verzekering. Hiertoe roept zij verzekeraars en financiële dienstverleners op om hun klanten te activeren. De laatste tijd krijgt de AFM veel signalen van consumenten en marktpartijen dat het belang van de klant niet centraal wordt gesteld bij het geven van hersteladvies.

Wilt u uw ervaringen delen over de dienstverlening bij het (herstel)advies over uw beleggingsverzekering? Laat het ons weten.

De AFM heeft vanaf 2012 intensief toezicht gehouden op de oversluitmarkt van beleggingsverzekeringen. Met verschillende marktpartijen zijn gesprekken gevoerd en bij een aantal van hen is onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot informele en formele handhavingsmaatregelen, naar aanleiding waarvan deze marktpartijen hun werkwijze hebben aangepast. Ook in 2015 blijft de oversluitmarkt van beleggingsverzekeringen bijzondere aandacht vragen van de AFM en houdt de AFM hier toezicht op.  

Er zijn op dit moment meerdere partijen actief die aan financiële dienstverleners aanbieden om het hersteladvies voor consumenten met een woekerpolis uit handen te nemen. Uit de ontvangen signalen blijkt echter dat de onderneming tijdens het gesprek bij de consument thuis geen hersteladvies geeft. De onderneming komt langs om enkel de beleggingsverzekering over te sluiten naar haar eigen producten. De AFM heeft daarom twijfels of het gegeven advies passend is voor de consument. 

De AFM vindt dit soort gedragingen niet in het belang van de klant en neemt het deze ondernemingen zeer kwalijk. Het gaat hier om een groep consumenten waarvan het vertrouwen in de financiële

markt al is geschaad en die nu worden gebruikt als commercieel doelwit. Consumenten worden dus van de regen in de drup geholpen.

Deel uw ervaring met de AFM

Wilt u uw ervaringen delen over de dienstverlening bij het (herstel)advies over uw beleggingsverzekering? Laat het ons weten via het contactformulier.  

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel